Tupakka- ja lääkelain mukainen valvonta

Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden valvonnasta ja myyntiluvista sekä tupakointitilojen valvonnasta vastaa Turun kaupungin alueella terveystarkastaja Satu Ylhäinen.

Parveketupakoinnin valvonnasta vastaa terveystarkastaja Mailis Roth ja muista tupakan savun / hajun aiheuttamista sisäilmahaitoista vastaa terveystarkastaja Jenni Vaarno Turun kaupungin alueella.

Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemukset

Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyynti on luvanvaraista ja tukkumyynti ilmoituksen varaista toimintaa. Vähittäismyyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta tai liikennevälineiden osalta toiminnanharjoittajan kotikunnalta. Tukkumyynti-ilmoitus tehdään myyntipaikan sijaintikunnalle. Hakemukseen on liitettävä tupakan myynnin omavalvontasuunnitelma ja erityistapauksissa myös myyntipaikan pohjapiirustus.

Sähköinen ja paperinen hakemuslomake sekä omavalvontasuunnitelman malli ja ohjeet löytyvät Valviran sivulta. Elinkeinonharjoittajien kannattaa täyttää hakemus sähköisesti. Sähköinen hakemus ohjautuu automaattisesti myyntiluparekisteriin ja toimipisteen sijaintikunnalle. Turussa myyntiluvat käsittelee Turun Ympäristöterveys.

Maksut

Myyntihakemusten ja -ilmoitusten käsittelystä peritään kunnan hyväksymän taksan mukaisen maksu. Tupakan-, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteidenmyynnin valvonnasta peritään lisäksi vuosittainen valvontamaksu. Turun kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt maksujen suuruudesta 27.11.2018. 

Lupatietojen muutokset ja myynnin lopettaminen

Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinivalmisteiden lupatietojen muuttumisesta sekä toiminnan lopettamisesta on tehtävä ilmoitus luvan myöntäneeseen kuntaan. Myyntipisteiden lukumäärän ja myynnissä olevien tuoteryhmien muutokset vaikuttavat tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vuosittaiseen valvontamaksuun. Luvanhaltijan y-tunnuksen tai myyntipaikan osoitteen muuttuessa on haettava uusi lupa.

Tupakkatuotteiden jäljitettävyysvaatimukset

Tupakkalain jäljitettävyysjärjestelmää koskeva sääntely tulee voimaan porrastetusti 20.05.2019 alkaen. Ensimmäisessä vaiheessa sääntely koskee savukkeita ja kääretupakkaa ja toisessa vaiheessa (20.05.2024 alkaen) kaikkia muitakin tupakkatuotteita.

Kaikilla savukkeiden ja kääretupakan toimitusketjuun kuuluvilla (myös vähittäismyyjät) on oltava tunnistekoodit 20.05.2019 alkaen. Tunnistekoodit on haettava sekä toiminnanharjoittajalle (talouden toimijan tunnistekoodi), että toimipaikalle (toimintayksikön tunnistekoodi) Koodit ilmoitetaan kunnan viranomaiselle, joka lisää ne vähittäismyyntirekisteriin. Tukku ei voi myydä savukkeita ja kääretupakkaa 19.07.2019 jälkeen ellei kyseisiä koodeja ole haettu. Koodien hakeminen ja vastaanottaminen on maksutonta.

Elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava viipymättä tunnisteiden antajalle mahdollisista muutoksista tietoihin, jotka on annettu tunnisteiden antajalle tunnistekoodeja haettaessa sekä toiminnan lopettamisesta. Ilmoitukset voi tehdä tunnisteiden antajalle tämän tarjoaman käyttöliittymän välityksellä.

Ohjeita ja linkki tunnistekoodien hakemiseen löytyy Valviran nettisivulta

Turun kaupungin osalta tunnistekoodit ja tupakkaluvan numero tulee ilmoittaa sähköpostitse satu.ylhainen@turku.fi

Tupakointikiellot asuntoyhteisöissä

Tupakkalain (549/2016) 79 §:n 1 mom mukaan asuntoyhteisö voi haka kunnalta tupakointikiellon määräämistä. Laki antaa asuntoyhteisöille oikeuden hakea tupakointikieltoa kunnalta huoneistoon kuuluvalle parvekkeelle, huoneiston käytössä olevaan ulkotilaan ja huoneistojen sisätiloihin. Yksittäinen asukas ei voi hakea tupakointikieltoa. Asuntoyhteisö voi itse kieltää tupakoinnin yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla.

Valviran netsivuilla on ohjeet ja hakemuslomake asuntoyhteisöjen tupakointikieltojen hakemista varten. Hakemusten käsittelystä peritään kunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

Käyntiosoite: 

Puutarhakatu 1, 3. krs
20100 TURKU

Puhelin:

02 262 4300
Vaihde 02 330 000
Sähköposti: 
ymparistoterveys@turku.fi
Asiasanat: