Mitä on asemakaavoitus?

Lisätietoa asemakaavoista

Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Kaava-alue voi käsittää esimerkiksi kokonaisen asuinalueen tai vain yhden tontin. Kaupunginvaltuusto asettaa kaavoitukselle tavoitteet asunto- ja maankäyttöohjelmassa sekä yleiskaavassa. Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden kaavoitusyksikkö valmistelee kaavat näiden tavoitteiden pohjalta.

Asemakaavalla määrätään muun muassa

  • mihin tarkoitukseen aluetta voi käyttää
  • miten paljon tontille saa rakentaa
  • rakennusten korkeuksia, kattokaltevuuksia ja materiaaleja
  • katualueiden leveyksiä
  • rakennusten ja luonnon suojeluarvot
  • mihin puistot sijoittuvat

Valmistelu ja päätöksenteko

Asemakaavat valmistelee kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden kaavoitusyksikkö. Kaavat hyväksyy kaupunkiympäristölautakunta tai kaupunginvaltuusto. Kunkin vireillä olevan asemakaavan valmistelijan ja päätöksentekijät löydät kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.