Vireillä olevat asemakaavat

Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Kaava-alue voi käsittää esim. kokonaisen asuinalueen tai vain yhden tontin.

Asemakaavalla määrätään mm.

  • mihin tarkoitukseen aluetta voi käyttää
  • kuinka paljon tontille saa rakentaa
  • rakennusten korkeuksia, kattokaltevuuksia ja materiaaleja
  • katualueiden leveyksiä
  • rakennusten ja luonnon suojeluarvot
  • mihin puistot sijoittuvat

Vireillä olevat asemakaavat verkkosivujen haussa Voit hakea kaavoja työnimellä tai diaarinumerolla. Huom! Tiedot vielä osin puutteellisia liitetiedostojen ja aikataulujen osalta.

Vireillä oleva asemakaavat kartalla Rajattua kaava-aluetta klikkaamalla löydät lisätietolinkin.

Asiasanat: