Voimassa olevat asemakaavat (ajantasakaava)

Asemakaavat luovat edellytykset rakentamiselle. Kaava-alue voi käsittää esim. kokonaisen asuinalueen tai vain yhden tontin.

Asemakaavalla määrätään mm.

  • mihin tarkoitukseen aluetta voi käyttää
  • kuinka paljon tontille saa rakentaa
  • rakennusten korkeuksia, kattokaltevuuksia ja materiaaleja
  • katualueiden leveyksiä
  • rakennusten ja luonnon suojeluarvot
  • mihin puistot sijoittuvat

Voimassa olevat asemakaavat löytyvät verkkosivujen hakutoiminnolla

Yksittäisiä voimassaolevia kaavoja voi tarkastella myös karttapalvelussa. Lisätietolinkit vievät vielä vanhaan kaavahakuun.

Turun kaupungin opaskartalle on luotu voimassa olevista asemakaavoista ja asemakaavojen osista koko kaupungin kattava yhdistelmä. Sitä kutsutaan ajantasakaavaksi.

Asiasanat: