Kaavoitusohjelmat

Kaupunginhallitus hyväksyi 20.12.2021 toimintasuunnitelman yhteydessä kaavoitusohjelman vuosille 2022-2025.
Linkki kaupunginhallituksen pöytäkirjaan, jonka liitteenä 6 on kaavoitusohjelma.