Kaavoitusohjelmat

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 8.12.2020 operatiivisen sopimuksen yhteydessä asemakaavoitusohjelman vuosille 2021-2024.
Linkki lautakunnan pöytäkirjaan, jonka liitteenä 2 on operatiivinen sopimus.