Voimassa olevat yleiskaavat

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittaminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen. Yleiskaava ohjaa tarkempaa suunnittelua, jotta yksityiskohtaiset toimenpiteet tukisivat paremmin yhteisiä päämääriä.

Voimassa olevat yleiskaavat ohjaavat asemakaavoitusta.

Yleiskaava koskee koko kaupungin aluetta. Osayleiskaavat koskevat vain tiettyä aluetta tai teemaa.

Voimassa olevat koko kaupungin yleiskaavat

Voimassa olevat osayleiskaavat

Voimassa olevat yleiskaavat kartalla