Aitaamis-, kaivu- ja sijoitusluvat

Asemakaava-alueet

Kaduilla ja muilla yleisillä asemakaava-alueilla ei saa tehdä töitä ilman kaupungin lupaa. Yleisillä alueilla tehtäviä töitä ovat mm. johtojen, kaapelien ja niihin liittyvien laitteiden rakentamiseksi ja korjaamiseksi tehtävät maankaivutyöt, perustusten ja muiden maanalaisten rakenteiden sijoittaminen ja asentaminen ja yleisen alueen vuokraaminen rakennustyötä varten. Poikkeuksena ovat äkilliset, merkittävän vahingon estämiseksi tehtävät välttämättömät korjaukset. Äkillisistä korjaustöistä ilmoitetaan kaupungille mahdollisimman nopeasti.

Työstä vastaavan on tehtävä ilmoitus kaupungille kadulla ja muulla yleisellä alueella suoritettavasta työstä (kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolaki 14 a §). Työstä vastaavalla tarkoitetaan sitä, jonka lukuun työ tehdään. Työstä vastaava voi olla esimerkiksi tontinomistaja, kunta, rakennusyritys, teleoperaattori, energiayhtiö tai vesihuoltolaitos. Ilmoituksen jättämisen voi antaa käyttämänsä urakoitsijan tehtäväksi, mikä ei kuitenkaan siirrä laissa tarkoitettuja vastuita. Ilmoituksen tekemisellä tarkoitetaan tässä kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviin töihin haettavia lupia. Kaikki yleisillä alueilla tehtävät työt ovat luvanvaraisia. Huomioithan, että ennen tiettyjen toimenpiteiden aloittamista on selvitettävä kaikkien johtojen ja kaapeleiden sekä muiden maanalaisten laitteiden ja rakenteiden sijainti kaupungin johtokarttapalvelusta. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan ennen töiden aloittamista ajoradalla ja kevyenliikenteenväylällä tehtävästä kaivutyöstä, katujen sulkemisista sekä muista liikenteelle haittaa aiheuttavista töistä Turun kaupunkiseudun liikennekeskukselle.

Yleisillä alueilla tarvittavat luvat:

  • kaivulupa
  • sijoituslupa
  • aitaamislupa (katualueen aitaaminen rakennustyötä varten)
  • lyhytaikainen aitaamislupa (alle vuorokauden kestävä työ)

Alle vuorokauden kestoisiin töihin haetaan lyhytaikainen aitaamislupa. Tällaisia töitä voivat olla muutto-, nosto-, mittaus-, pesu-, asennus- tai korjausajoneuvojen lyhytaikainen sijoittaminen katualueelle. Tee ilmoitus hyvissä ajoin, vähintään kaksi päivää ennen suunniteltua ajankohtaa. Muista liittää myös alustava liikennesuunnitelma, voit valita esim. tyyppikuvan työnaikaisista järjestelyistä. Huomaa, että järjestelyt on sovittava kaupungin kanssa. Pidempikestoisissa töissä on katualue varattava normaalisti aitaamisluvalla.

Luvat asemakaavan ulkopuolisille alueille

Mikäli kyseessä on jokamiehenoikeuden ulkopuolelle perustuva toiminta esim. pelloilla tai metsissä, alueille tarvitaan erillinen maanomistajan antama työlupa.

 

Käyntiosoite: 

Puolalankatu 5
20100 Turku

Puhelin:

Henkilöstökassapalvelut 02 262 7200
Kaupunginarkisto 02 262 7262
Kaupungin kirjaamo 02 330 033
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu 02 262 4300
Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu 02 262 4700
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden kirjaamo 040 652 8440
Sähköposti: 
turun.kaupunki@turku.fi

Aukioloajat

Avoinna
Ma - Pe 09:00 - 12:00