Tilapäisistä liikennejärjestelyistä tiedottaminen

Lomakkeiden lähettäminen

Täytetty lomake lähetetään joko sähköpostin liitteenä osoitteeseen

tai postitse osoitteeseen

Turun kaupunkiseudun liikennekeskus 
Juhana Herttuan puistokatu 21
20101 Turku

Kiireellisissä tapauksissa liikennekeskukseen voi ottaa yhteyttä puhelimitse, puh. 050 5533 163

Tilapäisiä liikennejärjestelyjä tarvitaan, mikäli työmaan, tapahtuman tai muun syyn takia joudutaan rajoittamaan liikennettä. Jotta poikkeaviin liikennejärjestelyihin osataan varautua, tulee liikenneväylän käytöstä tehdä ilmoitus Turun kaupunkiseudun liikennekeskukseen.

Työmaat

Työmaihin liittyvistä liikennejärjestelyistä tehdään ilmoitus täyttämällä lomake ja toimittamalla se Turun kaupunkiseudun liikennekeskukseen.

Ilmoituksen lisäksi töiden tekemiseen tulee hakea asianmukainen lupa maanomistajalta (aitaamis-, kaivu- tai työlupa). Tilapäiset liikennejärjestelyt voidaan toteuttaa luvan myöntämisen jälkeen.

Tapahtumat

Tapahtumiin liittyvistä liikennejärjestelyistä ilmoitetaan täyttämällä lomake ja toimittamalla se Turun kaupunkiseudun liikennekeskukseen.

Ilmoituksen tekemisen lisäksi tapahtuman järjestäjän tulee hakea maankäyttölupaa Turun kaupungilta. Erityisiä liikennejärjestelyjä vaativista tapahtumista on tehtävä myös yleisötapahtumailmoitus Lounais-Suomen poliisilaitokselle.

Lisäksi liikenteen poikkeusjärjestelyistä tulee ilmoittaa Turun kaupungin joukkoliikennetoimistolle. Myös yleisömäärältään suurista tapahtumista on tehtävä ilmoitus, jotta joukkoliikennetoimisto voi tarvittaessa lisätä vuoroja linjoille. Vapaamuotoinen ilmoitus tulee lähettää hyvissä ajoin ennen tapahtumaa osoitteeseen joukkoliikenne@turku.fi. Turun seudun takseille on myös hyvä ilmoittaa suurista tapahtumista.

Pysäköintialueen tyhjentäminen

Joskus tilapäisiä liikennejärjestelyjä varten joudutaan tyhjentämään pysäköintialueita. Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudesrta on lainattavissa siirtokehotusliikennemerkkejä, joita käytetään alueiden tyhjentämisessä.

Lisätietoa parkkialueiden tyhjentämisestä ja siirtokehotuskylttien käytöstä:

Rekkalupa

1.6.2016 alkaen yli 15 metriä pitkien ajoneuvojen liikennöintiin Turun keskustan rajoitusalueella tarvitaan erityislupa. Rajoitus tulee huomioida, jos työmaan tai tapahtuman kalustoa kuljetetaan keskustan alueella. Lisätietoa rajoituksesta: