Kestävän liikkumisen kehittäminen

Turun kaupunki kehittää kestävän liikkumisen ratkaisuja, jotka tukevat kaupungin ilmastotavoitteita, lisäävät kaupungin viihtyisyyttä ja kilpailukykyä sekä luovat uusia liiketoimintamalleja.

Kestävä liikkumisjärjestelmä koostuu useista erilaisista toisiaan tukevista ratkaisuista. Näitä ovat esimerkiksi sähköisen liikenteen kehittäminen, digitaaliset ratkaisut, yhteiskäyttökulkuneuvot, pyöräilyn edistäminen sekä liikkuminen palveluna -toimintamalli.

Kaupungin ilmastotavoitteita tukevia liikkumisen ratkaisuja on koottu Hiilineutraalin Turun ilmastotekojen sivuille.

Kestävän liikkumisen kehittäminen on olennainen osa myös Keskustan kehittämisen ja Turun Tiedepuiston kärkihankkeita.