Kunnossa- ja puhtaanapitovastuut

Kunnan velvollisuudet

Rakenteellinen kunnossapito

 • Ajoratojen ja jalkakäytävien korjaaminen ja päällysteiden kunnossapito
 • Istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja muiden laitteiden kunnossapito
 • Sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitominen

Puhtaanapito

 • Katualueiden puhtaanapito muilta osin
 • Istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja muiden laitteiden puhtaanapito

Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuudet

Rakenteellinen kunnossapito

 • Tonttiliittymän kunnossapito
 • Ilmoitusten tekeminen kunnalle tai poliisille liikennettä vaarantavista päällysteiden rikkoontumisista, kuopista tai muista vastaavista puutteista
  • tarvittaessa ryhtyä väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi

Puhtaanapito

 • Ajoradalle, kevyen liikenteen väylälle ja jalkakäytävälle kertyneen lian, lehtien, roskien, rikkaruohojen ja irtonaisten esineiden poistaminen kiinteistön rajasta kadun keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 15 metriä (tai enintään 24 metriä mikäli katualueella on istutusalue)
 • Pitää istutuksen kautta tontille johtavat kulkutiet puhtaina
 • Pitää tontin rajasta enintään kolmen metrin etäisyydelle ulottuva viherkaista ja oja siistinä
 • Lian ja roskien poistaminen hulevesikaivojen kansiritilöiden päältä 

 • Estää ojarumpujen tukkeutuminen poistamalla roskat yms.

 

Katualueiden hoitovastuu 2021, by KMG / kaupunkiympäristötoimiala

 

Palautteet ja vikailmoitukset

Kiireelliset vikailmoitukset virka-ajan ulkopuolella

 • Puh. 02 262 4444