Kiinteistörekisteri

Kiinteistörekisteri on osa kiinteistötietojärjestelmää (KTJ) ja yksi yhteiskunnan perusrekistereitä. Se sisältää lain mukaiset tiedot kiinteistöistä ja muista maa- ja vesialueiden rekisteriyksiköistä. Kiinteistötietojärjestelmää ylläpitää Maanmittauslaitos.

Kullakin kiinteistöllä tulee olla toisistaan poikkeava kiinteistötunnus. Kaikki kiinteistötoimitukset ja kiinteistörekisterin pitäjän päätökset merkitään kiinteistörekisteriin jolloin rekisteröidyt tiedot tallentuvat kiinteistörekisteriotteelle.

Kiinteistörekisteriote

Kiinteistörekisteriotteita tarvitaan mm. rakennuslupaa haettaessa ja kiinteistöä tai sen määräalaa myytäessä. Kiinteistörekisteriotteesta selviää kiinteistön

 • nimi ja tunnus
 • sijainti kartalla
 • pinta-ala
 • muodostumistiedot
 • rasitteet ja muut käyttöoikeudet
 • kaavatiedot
 • osuudet yhteisiin alueisiin
 • muut toimenpiteet ja päätökset

Kiinteistörekisterin karttaote

 • kiinteistöjen rajat ja rekisteritunnukset
 • määräalatunnukset
 • käyttöoikeudet ja –rajoitukset sekä rasitteet
 • asemakaavan ja yleiskaavan rajat

Lainhuuto- ja rasitustodistukset

Lainhuuto- ja rasitustodistukset osoittavat kiinteistön omistus- ja kiinnitystiedot. Omistustieto tarvitaan rakennuslupaa haettaessa. Omistus- ja kiinnitystietoa tarvitaan mm. kiinteistöä tai sen määräalaa myytäessä. Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden asiakaspalvelu myy koko valtakunnan alueelta otteita kiinteistötietojärjestelmästä: kiinteistörekisteriotteita, lainhuutotodistuksia, rasitustodistuksia ja todistuksia vuokraoikeuksista.

KTJ-otteiden tilaaminen

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu (Turku-piste)

Taksat

Kiinteistötoimitusmaksutaksa 1.1.2022 alkaen   

Lisätietoja

Eija Lehtinen

Käyntiosoite: 

Puolalankatu 5
20100 Turku

Puhelin:

Henkilöstökassapalvelut 02 262 7200
Kaupunginarkisto 02 262 7262
Kaupungin kirjaamo 02 330 033
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu 02 262 4300
Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu 02 262 4700
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden kirjaamo 040 652 8440
Sähköposti: 
turun.kaupunki@turku.fi

Aukioloajat

Avoinna
Ma - Pe 09:00 - 12:00