Mittauspalvelut

Turun kaupungi kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden maastomittauspalvelut tuottaa mm. seuraavia palveluja asiakkaille sekä kaupungin laitoksille:

  • maastokartoitus
  • johtokartoitus
  • 3D maastomallit
  • rakenteiden painumis- tai liikkumisseuranta
  • paikanmerkitseminen ja sijaintikatselmus

Lisätietoja

Nico Lindgren
Jussi Matilainen
 

 

Käyntiosoite: 

Puutarhakatu 1
20100 Turku

Puhelin:

Kaupungin vaihde 02 330 000

Fax:

Faksi 02 262 7229
Sähköposti: 
kaupunkiymparistotoimiala@turku.fi
Asiasanat: