Tonttijaot ja laskenta

Yhteystiedot ja lisätietoja

Anita Jokinen
Jouko Levo
Jouni Ruotsi

Asemakaava-alueella rakennuskortteliin laaditaan tonttijako, joka osoittaa korttelin jakautumisen rakennuspaikoiksi. Tonttijako voidaan laatia erillisenä tai asemakaavan yhteydessä. Jos voimassa olevaa tonttijakoa halutaan muuttaa, tulee hakea tonttijaon muutosta. Erillinen tonttijako ja tonttijaon muutos tulevat vireille maanomistajan hakemuksesta.

Tonttijako on kartalle laadittu suunnitelma, jossa määritellään tonttien numerot, kulmapisteiden koordinaatit, rajamitat, pinta-alat, muodostuminen, osoitteet ja kulkuyhteydet.

Jos tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on pääosin yksityisen edun vaatima ja maanomistaja tai -haltija on sitä hakenut, kunnalla on oikeus periä kustannukset maanomistajalta.

Hakeminen

Käsittelyaika

2 - 3 kuukautta

Hinta

 

Tonttijakotaksa 1.1.2020 alkaen

pientalotontit, €

muut tontit, €

Kortteliin tai korttelin osaan laadittu

• erillinen tonttijako

• tonttijako asemakaavan yhteydessä

 

1 000,00

750,00

 

1 200,00

1 000,00

Kolmannesta ja jokaisesta seuraavasta tontista suoritetaan lisäksi

• erillinen tonttijako

• tonttijako asemakaavan yhteydessä

 

150,00

100,00

 

200,00

150,00

Poikkeuksellisen suuritöisestä tonttijaosta tai tonttijaon muutoksesta peritään maksu kulloinkin voimassa olevan henkilötyöveloitushinnaston mukaan.

Käyntiosoite: 

Puutarhakatu 1
20100 Turku

Puhelin:

Kaupungin vaihde 02 330 000

Fax:

Faksi 02 262 7229
Sähköposti: 
kaupunkiymparistotoimiala@turku.fi
Asiasanat: