Itämeri

Itämeren monet ongelmat, pahimpana rehevöityminen, vaikuttavat meren luontotyyppeihin. Luontotyypit ovat maa- tai vesialueita, joilla on tietynlaiset ympäristöolot sekä luonteenomainen kasvi- ja eläinlajisto. Niiden hyvinvointi on meren virkistyskäytön ja taloudellisen hyödyntämisen edellytys.

Puolet Itämeren vedenalaisista luontotyypeistä on joko erittäin uhanalaisia tai vaarantuneita. Uhanalaisimmat vedenalaiset luontotyypit ovat lähellämme Saaristomerellä ja Suomenlahdella, missä ihmistoiminnan vaikutus meriluontoon on suurinta.

Itämeri vaatii monipuolista apua

Itämeren tilanteen parantamiseksi pitäisi edelleen vähentää rehevöitymistä edistäviä ravinnevalumia.

Öljy- ja kemikaalikuljetusten lisääntymisen vuoksi onnettomuuksien vaara on kasvanut Itämerellä. Niiden ehkäisyyn kannattaisi panostaa, sillä se on monin verroin helpompaa kuin onnettomuuksien jälkien korjaaminen.

Itämeren suojelemiseksi on tehty pitkäjänteistä työtä, mutta meren hyvää tilaa ei ole vielä saavutettu missään päin Itämerta.

Itämerihaaste

Vuonna 2007 Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat konkreettisiin vapaaehtoisiin toimiin rannikkovesien ja koko Itämeren hyväksi; syntyi Itämerihaaste. Kaupungit sitoutuivat vähentämään aiheuttamaansa ravinteiden piste- ja hajakuormitusta sekä laivaliikenteen ja veneilyn päästöjä, kehittämään öljyntorjuntavalmiuttaan sekä lisäämään tutkimusta, tietoisuutta ja yhteistyötä rannikkovesien ja koko Itämeren tilan parantamiseksi.

Kaupunkien omien toimenpiteiden lisäksi myös muut toimijat haastettiin mukaan talkoisiin. Tähän mennessä yli kaksi sataa organisaatiota Suomesta ja muista Itämeren maista, kuten kuntia, yrityksiä, yhdistyksiä, oppilaitoksia ja yliopistoja, alueellisia toimijoita ja valtion laitoksia, on ottanut Itämerihaasteen vastaan.

Itämerihaaste ei ole valmis, lähde mukaan.

Turku ja UBC

Union of the Baltic Cities on pohjoisen Euroopan johtava kaupunkien liitto, johon kuuluu 100 kaupunkia ympäri Itämerta, myös Turku. Liiton tavoitteena on osaamisen jakamisen, verkostojen ja kehittämishankkeiden kautta ylläpitää ja kehittää turvallisia ja älykkäitä, kestävälle kehitykselle perustuvia Itämeren alueen kaupunkeja. Turku on aktiivisesti mukana muun muassa UBC:n ympäristö- ja nuorisotoiminnassa. UBC:n kestävien kaupunkien liiton sihteeristö toimii Turussa Itämeritalossa ja pääsihteeristö Puolassa, Gdanskissa.