Digitalisaatio luo itsenäisyyttä

Palveluiden digitalisoituminen on helpottanut elämää sokeana monella tapaa ja vähentänyt selvästi tarvetta tukeutua toisten ihmisten apuun.

Olen Jennifer ja aloitin toukokuun alussa korkeakouluharjoittelijana digitaalisten palveluiden kehittämishankkeessa. Olen sokea ruudunlukuohjelman käyttäjä ja toimin hankkeessa kokemusasiantuntijana testaten erilaisten verkkosivujen ja -palveluiden saavutettavuutta ruudunlukuohjelmaa käyttävän kansalaisen näkövinkkelistä.

Palveluiden digitalisoituminen on helpottanut elämää sokeana monella tapaa ja vähentänyt selvästi tarvetta tukeutua toisten ihmisten apuun.

Vielä reilut kymmenen vuotta sitten tarvitsin avustajan apua lukeakseni postini, täyttääkseni lomakkeita, hoitaakseni pankkiasioita ja myös jos olin hukannut jonkin tärkeän paperin.

Nyt voin hoitaa kaikki nämä itsenäisesti silloin kun haluan, eikä minun tarvitse jakaa yksityisluonteisia tietojani toisten kanssa, mikäli en halua, eivätkä paperit enää katoa, kun ne ovat tallessa sähköisesti.

OmaPosti, Omakanta, pankin verkko- ja mobiilipalvelut, sähköiset opiskelumateriaalit sekä sähköiset oppimisympäristöt ja Kelan kasvava määrä sähköisiä lomakkeita ovat palveluita, joita arjessani käytän eniten ja jotka korvaavat paljolti sellaisia toimintoja, joita ennen suoritin avustajan avustuksella. Aiemmin en esimerkiksi pystynyt kirjautumaan verkkopankkiini ilman avustajan apua, saatikka maksamaan itsenäisesti laskuja. Nykyiset saavutettavat pankkipalvelut sekä E-laskut ja mahdollisuus saada postinsa sähköisessä muodossa mahdollistavat täysin itsenäisen asioinnin.

Kaikkien sähköisten palveluiden käyttö ei kuitenkaan sokealta suju ongelmitta, jos palvelun saavutettavuudessa on merkittäviä puutteita. Nämä puutteet voivat estää minulta palvelun käytön kokonaan, jolloin en voi hoitaa asiaani itsenäisesti, vaan minun on turvauduttava näkevän ihmisen apuun.

Tällainen toimimaton palvelu on esimerkiksi lapsen hoitoaikojen ilmoittaminen, jossa pystyn täyttämään halutut hoitoajat, mutta en pysty lähettämään niitä toimimattoman painikkeen vuoksi. Myöskään kaikki muut palvelun toiminnot eivät ole käytettävissäni. Kotikuntani kuitenkin edellyttää hoitoajat ilmoitettavan sähköisesti. Kunnan sosiaalipalveluissa, mistä vammaiset henkilöt voivat hakea mm. henkilökohtaista apua ja kuljetuspalveluita, ei ole lainkaan saavutettavaa mahdollisuutta hakea palveluita itsenäisesti sähköisesti.

Digitaalisten palveluiden saattaminen saavutettaviksi on laajalle ulottuva juttu. Se vähentää kaltaisteni ihmisten riippuvuutta toisen ihmisen avusta, lisäten tunnetta oman elämän hallinnasta ja itsenäisyydestä, tehden meistä tasavertaisempia muiden kanssa, kun muiden tavoin voimme itse päättää, milloin hoidamme asioitamme.

 

Tietoa kirjoittajasta

Jennifer
Stanger
Korkeakouluharjoittelija
Turun kaupunki/asiakkuudet ja osallisuus - digitaaliset palvelut
Kirjoittaja suorittaa Turun kaupungilla korkeakouluharjoittelua kesän 2019 ajan.