Palvelumuotoilu digituen verkostojen tukena

Varsinais-Suomen digituen toimijoille saatiin verkostotyön ja alueellisen digituen kehittämistyön tueksi tietoa asiakastarpeista ja toimenpidesuunnitelma.

Digituki Varsinais-Suomessa -hanke on tukenut maakunnan digituen verkostoa asiakastarpeisiin pureutuvan palvelumuotoiluprosessin avulla. Palvelumuotoilun avulla Varsinais-Suomen digituen toimijoille saatiin verkostotyön ja alueellisen digituen kehittämistyön tueksi tietoa asiakastarpeista ja toimenpidesuunnitelma.

Toimenpidesuunnitelman pohjalta hanke järjesti kesäkuussa kullekin Varsinais-Suomen alueen seutukunnan verkostolle digituen pelisäännöt -työpajan.

Varsinais-Suomen digituen palvelumuotoilu

Digituki Varsinais-Suomessa -hanke toteutti Varsinais-Suomen alueella digituen verkoston palvelumuotoiluprosessin ajanjaksolla 12/2020-3/2021. Palvelumuotoilu toteutettiin Turun ja Loimaan seutujen digituen verkostojen kehittämistoimenpiteenä.

Prosessin tavoitteena oli selvittää seutukuntien digituen asiakastarpeet ja muodostaa niiden pohjalta suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä, joiden avulla verkostot voivat tarjota entistä paremmin asiakastarpeisiin pohjautuvaa digitukea. Osana kokonaisuutta oli syvällisen asiakasymmärryksen muodostaminen, johon osallistettiin sekä digituen tarvitsijoita että tuen antajia.

Lopputuotoksena palvelun toteuttaja tuotti hankkeelle raportin, joka sisältää asiakaskyselyn tulokset, tulosten analysoinnin, toimintaehdotukset sekä toimenpidesuunnitelman. Tulokset ovat sovellettavissa kaikissa Varsinais-Suomen alueen seutukunnissa.

Digituen eettinen ohjeistus ja verkostotyöpajat

Palvelumuotoilun toimenpidesuunnitelman pohjalta hanke järjesti jokaiselle seutukunnalliselle digituen verkostolle oman työpajan.

Työpajan ensimmäisessä vaiheessa osallistujat tutustuivat DVV:n digituen eettiseen ohjeistukseen. Osallistujien ohjeistukseen liittyvää pohdintaa ja ajatuksia käytiin yhdessä läpi. Tehtävän lopuksi osallistujilla oli mahdollisuus suorittaa DVV:n digituen eettisen ohjeistuksen osaamismerkki.

Työpajan toisessa vaiheessa osallistujat pohtivat yhdessä omalle verkostolle sopivia digituen pelisääntöjä. Ensimmäisen vaiheen tehtävä toimi pelisääntöjen pohjustuksena.

Työpajoihin osallistuneet kokivat, että yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on sekä tuen antajan että asiakkaan edunmukaista. Yhteiset pelisäännöt yhdenmukaistavat ja selkeyttävät digituen tarjontaa sekä helpottavat tuen antajien toimintaa. Pelisääntöjen noudattamista edesauttavat monipuolinen verkostotyöskentely sekä aktiivinen vuorovaikutus ja tiedonkulku toimijoiden kesken.

Digituen eettinen ohjeistus ja työpajoissa yhdessä sovitut pelisäännöt muodostavat perustan, joka auttaa Varsinais-Suomen alueen digituen verkostoja jatkotoiminnassa ja digituen kehittämisessä.

Julia Innilä

Tietoa kirjoittajasta

Julia
Innilä
Projektipäällikkö, Digituki Varsinais-Suomessa -hanke
Turun kaupunki