Seikkailu palvelutietojen ihmemaassa

Tulevaisuudessa palvelutiedon hakeminen synnyttää yhä enemmän mieltä ilahduttavia ja aikaa säästäviä onnistumisen kokemuksia.

Reilun puolen vuoden ajan olen perehtynyt ja syventynyt turku.fi:n sisältämiin palvelutietoihin ja niiden laadun parantamisen keinoihin ja haasteisiin. Pienen alkujärkytyksen jälkeen aihepiiri on osoittautunut varsin mielenkiintoiseksi, monipuoliseksi ja yllättävän laajaksi kokonaisuudeksi.

Ensikosketukseni verkkokehittämiseen tapahtui suoraan altaan syvässä päädyssä: tehtäväni oli selvittää, miksi data ei siirry välillä Drupal–PTV siten kuin sen olisi tarkoitus vaan datan kulku katkeaa milloin mistäkin syystä. Mistä nämä katkeamiset johtuvat ja miten ne voitaisiin jatkossa estää. Pitkän virhelistan myötä luvassa oli tiedon kaivelua ja ongelmanratkaisua kerrakseen.

Tiedon rakenteisuus kolahti ja ihastutti

Minulle kerrottiin, että turku.fi:n palvelutietojen data siirtyy Drupalista IN-rajapintaa pitkin PTV:hen. Siis mistä, miten ja mihin? Uusia termejä ja lyhenteitä tuli vastaan säännöllisesti. Mutta kulkeeko se data nyt varmasti IN-rajapintaa vaiko sittenkin OUT-rajapintaa pitkin? Entä miten eroavat toisistaan toimipiste, palvelukanava, palvelupaikka, asiointikanava ja palvelupiste? Sitten mukaan laitetaan vielä palvelutarjouksia ja erinäisiä liitoksia. Ja tietenkin kaiken ydin eli itse palvelut.

Heti alkuun oli opeteltava myös turku.fi:n käyttämä Drupal-julkaisujärjestelmä ja Suomi.fi-palvelutietovarannon (PTV) käyttöliittymä. Drupalin kaltaisia järjestelmiä olen käyttänyt ennenkin, mutta PTV ja sen logiikka oli minulle täysin uutta. Ja kerrankin jokin uusi kolahti minuun heti. Selkeys, konkreettisuus ja käytännöllisyys ovat ohjenuoriani niin tekstin tuottamisessa kuin muussakin työssä. Tähän pyrkii myös PTV muun muassa tiedon rakenteisuudella ja tekstintarkastustyökalulla. Tuloksena on selkeää ja ymmärrettävää sisältöä, jota on myös helppo erillisinä ”palikoina” liikutella paikasta toiseen. Näin tiedon rakenteisuuden ansiosta kuntalaiset saavat parempaa palvelua ja samalla sisällöntuottajien työ helpottuu, kun tieto tarvitsee syöttää vain yhteen paikkaan.

Tuloksena on selkeää ja ymmärrettävää sisältöä, jota on helppo liikutella

Osaavien kollegojeni avulla selvisin kuin selvisinkin syvästä päädystä sinne kokonaan hukkumatta. Samalla minulle alkoi vähitellen valjeta, kuinka suuresta palvelutietojen ihmemaasta oikein onkaan kyse. Kaupungin tarjoamia palveluita on valtava joukko laidasta laitaan, aina kirjastoista koirapuistoihin ja sijaintikatselmuksesta sosiaalipäivystykseen. Ja viestinnässä on otettava huomioon asiasisällön lisäksi lukuisia muitakin asioita. Niinpä palvelutietojen saaminen verkkosivuille – ja niiden jatkuva päivittäminen siellä - edellyttääkin suuren ammattilaisjoukon yhteistyötä.

Palvelupolkujen umpikujista suoriin, hyvin merkittyihin reitteihin

Jo vuosia olen kuntalaisena ollut ahkera turku.fi-verkkosivujen käyttäjä, mutta vasta nyt esimerkiksi opin, että sivuilla on myös palveluhakemisto, joka on aakkosellinen listaus kaupungin tarjoamista palveluista. Löydänkö sitä kautta haluamani tiedon? Toisinaan löydän, toisinaan joudun sellaiseen luuppiin tai noidankehään, että kaipaisin selkeitä katukylttejä ohjaamaan kulkuani palvelutietoviidakon läpi.

Opin, että turku.fi-sivuilla on palveluhakemisto

Esimerkkinä mainittakoon koulukuljetukset. Vanhempi, joka haluaa lapselleen ilmaisen koulukuljetuksen, seikkailee jopa viidellä eri verkkosivulla sekä yhdellä pdf-lomakkeella ennen kuin löytää kaiken tarjolla olevan tiedon.

Juuri näiden palvelupolkujen kehittäminen selkeämmiksi ja asiakkaiden tarpeisiin perustuvaksi on palveluviestintään keskittyvän Digikannustin-hankkeen keskiössä. Samoin se on oleellinen osa tulevaa verkkopalvelu-uudistusta. Tavoitteena on verkkosivusto, josta kuntalainen löytää etsimänsä asiakokonaisuuden selkeästi ilmaistuna yhdeltä ja samalta sivulta. Ei enää kulkemista edestakaisin eikä umpikujaan joutumista vaan selkeää, konkreettista ja käytännönläheistä!

Kaikille saavutettavia palveluita

Helposti ymmärrettäviin palveluihin ei kuitenkaan riitä se, että palveluihin liittyvä asiatieto on selkeää ja ajantasaista. Selkeyteen meitä ohjaavat myös verkkopalveluiden saavutettavuusvaatimukset. Muiden palveluiden tavoin digitaalistenkin palveluiden tulee olla esteettömiä. Itselleni visuaalisuus ja värit ovat hyvin tärkeitä, joten onkin ollut silmiä avaavaa tutustua saavutettavuuden periaatteisiin. Esimerkiksi väreissä on muistettava tarpeeksi suuret kontrastit, ja kuviin on lisättävä niitä selittävät alt-tekstit. Lyhyesti sanottuna, mikään toiminto ei voi olla pelkän näköaistin varassa vaan kaiken sivuilla olevan sisällön on toimittava myös ruudunlukijaa käyttävälle. Aina ei synnykään ihan helposti ratkaisu, joka on sekä saavutettava että myös visuaalisesti kiinnostava.

Palvelukartassa voi hakea toimipisteitä esteettömyyteen perustuvilla kriteereillä

Toki myös palvelupaikkojen tai toimipisteiden esteettömyys on tärkeää huomioida. Nämä tiedot on koottu palvelukarttaan, joka palveluhakemiston tavoin oli minulle uusi tuttavuus. Googlaamalla Turun palvelukartta löytyy helposti, mutta entä jos en edes tiedä kyseisen kartan olemassaolosta vaan olen turku.fi-sivustolla lukemassa tietoja jostain palvelusta. Miten minut silloin ohjataan kyseiseen karttaan?

Tällä hetkellä ei mitenkään. Kunkin toimipisteen kohdalla kerrotaan kyllä kyseisen toimipisteen esteettömyys tai esteellisyys, mutta saadakseni tietää, mikä toimipiste minulle sopisi parhaiten, täytyy käydä läpi kaikki toimipisteet erikseen. Palvelukartassa sen sijaan voin hakea toimipisteitä erilaisilla esteettömyyteen perustuvilla kriteereillä. Esteettömyystiedot ovat oleellinen osa palvelupaikkatietoja ja tulevaisuudessa näiden välinen polku pyritäänkin saamaan katkeamattomaksi.

Kohti uutta ihmemaata

Se mikä on tähänastisella matkallani tullut selvääkin selvemmäksi, on se, että palvelutietojen maailma on uskomattoman laaja ja monimuotoinen. Siellä seikkaileminen on välillä hermoja raastavaa ja eksyttävää, välillä uusia oivalluksia ja innostavia näköaloja tarjoavaa. Tulevaisuudessa siintää kuitenkin uudenlainen ihmemaa: maa, jossa palvelutiedon hakeminen synnyttää yhä enemmän mieltä ilahduttavia ja aikaa säästäviä onnistumisen kokemuksia. Maa, jossa palvelupolut ovat selkeitä ja helppokäyttöisiä, jotta kukaan ei eksy eikä kompastu matkalla.

Elina Maines

Tietoa kirjoittajasta

Elina
Maines
Kirjoittaja on toiminut projektityöntekijänä ja hankesihteerinä Digikannustin-hankkeissa ja Turun kaupungin Digipalveluissa vuoden 2021 alusta.