Kulttuuria ja taidetta yhdessä alakoulun oppilaiden kanssa

Kurjenmäkikoti 1 yläkerta & Kurjensiipi tarttuivat 100 minuuttia taidetta -kampanjaan heti siitä kuultuaan.

Haluamme olla mukana tarjoamassa pieniä kulttuurielämyksiä asukkaillemme ja kuntoutujillemme.

Yhteistyökumppaniksi löytyi erään työntekijämme kautta Hannunniitun koulu, jonka 1L- ja 4C -luokkien oppilaiden töistä kokosimme osastolle pienen taidenäyttelyn. Näyttely pystytettiin 25.2.2019.

Taiteen ja kulttuurin merkitys ihmisen hyvinvoinnille on kiistatonta. Tässä pienessä näyttelyssä Rudolf Koivun postikorttien maailma tuo nostalgista tunnelmaa ja toimii luontevasti muisteluterapian ja keskustelun käynnistäjänä. Pienillä järjestelyillä luotu mielihyväkokemus on niin henkilökunnan, vanhusten kuin vierailijoidenkin ulottuvilla. Osa teoksista on kokoustilan seinillä, osa käytävällä sermiin kiinnitettynä.

Sukupolvien lähentäminen on yksi näyttelyn taustalla vaikuttava ajatus. Omassa perheessä ei välttämättä ole lapsia, joten lapset ja heidän taideteoksensa ovat osalle vanhuksista hyvinkin etäisiä asioita. Toisaalta ajattelemme täällä osastolla myös niin, että lapsia varmasti ilahduttaa ajatus siitä, että joku on aidosti kiinnostunut heidän taideteoksistaan.

Näitä taideteoksia katsotaan varmasti ainakin 100 minuuttia joka viikko.

Tietoa kirjoittajasta

Johanna
Uusitalo
Yksikön esimies
Kurjenmäkikoti 1