EU:n ilmastopaketti - kaupunkien rooli vahvemmaksi

Kaupungit kannattaa ottaa mukaan kumppaneina taistelussa ilmastonmuutosta vastaan

”On tärkeää, että kaupungit voivat olla myös mukana lainsäädännön ja niiden toimintaan liittyvien päätösten muotoilussa. Kaupungit kannattaa ottaa mukaan kumppaneina taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Euroopan unioni pystyy tukemaan kaupunkeja toimeenpanemaan rohkeita ja kunnianhimoisia ratkaisuja. Käytännössä tämä tarkoittaa kaupunkien toimintakykyä tukevaa lainsäädäntöä sekä kaupunkien ilmastotoimiin osoitettua rahoitusta, kirjoittaa blogissa Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Vasta valmistuneessa Pormestarien Turku -sopimuksessa todetaan, että Turku on edelläkävijäkaupunki ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja että hyödynnämme sitä vetovoimamme vahvistamisessa. Olemme myös edelläkävijä ilmastoteoissa, ja edistämme siirtymää perinteisestä taloudesta kohti kiertotaloutta.

Osuvasti keskellä kuuminta kesää Euroopan komissio julkaisi ison Fit for 55 -ilmastopaketin, jonka tavoitteena on vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja auttaa EU:ta pääsemään kohti vuoteen 2050 asetettua hiilineutraaliustavoitetta. Fit for 55 -ilmastopaketti on monin tavoin merkittävä. Se on mahdollisuus uudistaa Euroopan Union jäsenmaiden talouksia sekä vahvistaa eurooppalaisia yrityksiä tulevaisuuden vihreitä markkinoita varten.

Kaupungeilla kunnianhimoiset ilmastotavoitteet

Tämän kesän poikkeukselliset helteet ovat koetelleet monia kaupungissa asuvia. Lähiluonto, kaupungin puistot, metsät ja rannat ovat olleet kultaakin kalliimpia tarjotessaan varjoa ja vilvoittelumahdollisuuksia. Vaikka auringosta on nautittukin, pitkät lämpöaallot herättävät kysymyksen, kuinka kestämme yhä lämpenevää ilmastoa.

Eri puolilla Eurooppaa kaupungit ovat jo vuosia tehneet tehokasta ilmastotyötä ja asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita. Paitsi, että kaupungeissa on tunnistettu ilmastonmuutoksen riskit, niillä on myös käytettävissään työkaluja uudenlaiseen, kiertotalouteen perustuvaan kestävään talouteen siirtymiseksi. On hyvin tärkeää ymmärtää, että kansalaisten arkeen vaikuttavat, ilmastonmuutosta torjuvat ja kiertotaloutta edistävät toimenpiteet lopulta toimeenpannaan ihmisiä lähellä. Kaupungit ovat paras työkalu ihmisten ja yritysten osallistamiseen, ja siten ilmastotyön hyväksyttävyyden ja kannatuksen lisäämiseen.

Uusi lainsäädäntö tukee kaupunkien tavoitteita

Komission ilmastopaketti sisältää kaikkiaan kolmetoista Euroopan unionin ilmasto- ja energialainsäädäntöä koskevaa ehdotusta. Komissio esittää muun muassa uusiutuvan energian ja energiatehokkuustavoitteiden nostamista, EU:n päästökauppajärjestelmän kiristämistä ja laajentamista tie- ja meriliikenteen sekä rakennusten piiriin, ajoneuvojen päästörajojen kiristämistä, vaihtoehtoisten polttoaineiden latausinfran edistämistä, energiaverotuksen päivittämistä ja hiilitulleja suojaamaan saastuttavan tuotannon halpatuonnilta EU:n ulkopuolisista maista.

Lainsäädännön päivittäminen tukee kaupunkien omia ilmastotavoitteita, ja auttaa vähentämään muun muassa rakennusten ja tieliikenteen päästöjä. Esimerkiksi Turun päästöistä noin kaksi kolmasosaa tulee tällä hetkellä sähkön käytöstä sekä lämmityksestä, ja noin neljännes tieliikenteestä. Turun vakaana tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä, minkä eteen teemme määrätietoisesti töitä yhdessä kaupunkikonsernin, alueen yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitsemme kuitenkin myös niin kansallisen kuin EU-tason päättäväisiä toimia.

Osa ilmastopaketin ehdotuksista tulee koskettamaan kaupunkeja ja kaupunkilaisia suoraan, osa taas vaikuttaa epäsuorasti. Päästökaupan laajentaminen tieliikenteeseen, ajoneuvojen päästörajoitteet ja energiaverouudistus tulevat nostamaan fossiilisilla polttoaineilla autoilun ja lentomatkailun hintoja. Toisaalta ne kannustavat siirtymään kestävämpiin polttoaine- ja liikennemuotoihin. Vaihtoehtoisten polttoaineiden direktiivi määrittää sähköautojen latauspisteiden määrän tiheästi asutuilla alueilla. Energiatehokkuuden parantamisen osalta julkisten rakennusten peruskorjaukseen sekä hukkalämpöjen tehokkaampaan hyödyntämiseen tullaan panemaan vauhtia.

On tärkeää, että komissio ehdottaa uuden rahaston perustamista, joka tukisi heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten mahdollisuuksia energiatehokkuuden parantamiseen ja puhtaaseen liikkumiseen.

Lainsäädäntöehdotukset herättävät tietysti tunteita. Kritiikkiä on ehtinyt kuulua niin tiukempia toimia vaativilta ympäristöjärjestöiltä kuin liian tiukkoja rajoitteita pelkääviltä teollisuuden sektoreilta. Myös Suomessa paketti on herättänyt kritiikkiä erityisesti metsien hiilinieluihin, biopolttoaineiden kestävyysvaatimuksiin sekä merenkulun talviolosuhteisiin liittyen. Toimet ovat kuitenkin välttämättömiä aivan kaikilla sektoreilla, kun yritetään rajata ilmaston lämpeneminen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti 1,5 asteeseen. Samalla meidän on turvattava luonnon monimuotoisuus. Muutos ei ole uhka, vaan tarjoaa mahdollisuuksia uuteen.

Lisää vientiä ja uusia työpaikkoja

Rannikkokaupunkina Turku hyötyy päästökaupan laajentamisesta meriliikenteeseen sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden lisäämisestä merenkulussa, sillä näiden ehdotusten tavoitteena on parantaa rannikkoseutujen ilmanlaatua. On hyvä syy odottaa, että toimet voivat auttaa myös luomaan uusia työpaikkoja. Turun alueella ja Varsinais-Suomessa on paljon osaamista ja yrityksiä, joilla on edellytykset hyötyä puhtaan teknologian vientimahdollisuuksista.

Ilmastopaketin julkistaminen on vasta alkua, sillä seuraavaksi lakipaketti menee Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden käsittelyyn. Toivon, etteivät jäsenvaltiot pyrkisi vesittämään pakettia, vaan ottaisivat kaupunkien kunnianhimon tasosta mallia. Tärkeää on, että kaupungit voivat olla myös mukana lainsäädännön ja niiden toimintaan liittyvien päätösten muotoilussa. Kaupungit kannattaa ottaa mukaan kumppaneina taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Euroopan unioni pystyy tukemaan kaupunkeja toimeenpanemaan rohkeita ja kunnianhimoisia ratkaisuja – käytännössä tämä tarkoittaa kaupunkien toimintakykyä tukevaa lainsäädäntöä sekä kaupunkien ilmastotoimiin osoitettua rahoitusta.

Kaupunginjohtaja Minna Arve.

Tietoa kirjoittajasta

Minna
Arve
Kaupunginjohtaja
Turun kaupunki