Kaupunki on innovatiivisten toimintojen kehitysalusta

Sytytä Turku -kilpailulla haetaan uusia toimintamalleja ja kumppaneita keskustan kehittämiseen

Turun kaupunki on viime vuosina kehittänyt toimintatapojaan aktiivisella otteella pyrkien toteuttamaan kaupunkistrategiassa annettuja palvelulupauksia. Kaupunkistrategia uudistettiin laajalla yhteistyöllä 2014 ja sen pohjalta perustettiin kolme kaupungin kärkihanketta, joista yksi on Keskustan kehittäminen.

Keskustan kehittämisen kärkihankkeessa laadittiin Keskustavisio 2050 ja valtuusto linjasi vision edistämistoimenpiteistä. Yhdeksi toimenpiteeksi nostettiin keskustan kehittämiskilpailu. Samassa aikaikkunassa valmisteltiin asunto- ja maapolitiikan periaatteet, joiden yhteydessä päätettiin uudesta innovaatiokumppanuuden toimintamallista liittyen kaupungin maaomaisuuden kehittämiseen. Myös Osallistava budjetointi on otettu käyttöön kuluvan vuoden aikana.

Edellä mainituilla linjauksilla ja päätöksillä pyritään vastaamaan ”kaupunki on kehitysalusta” -ajatteluun. Sen mukaisesti kaupunki avataan kaikille toimijoille mahdollisimman avoimeksi ja avoimesti. Kaupungin käyttäjien osallisuutta kaupunkikehittämiseen lisätään ja aktivoidaan monin tavoin. Kaupunkiorganisaation omassa toiminnassa tämä tarkoittaa mm. uusia toimintamalleja, joilla pyritään saamaan aikaiseksi yhteistoteutukseen tähtääviä kumppanuuksia. Parhaillaan käynnissä oleva keskustan kehittämiskilpailu Sytytä Turku on tähän yksi tärkeä keino.

Sytytä Turku – tunteella suoraan ytimeen, kaikkien keskustaan

Lahja 800 vuotta täyttävälle Turulle? Mikä nimi? Mikä tavoite? Miten keskustaa kehitetään kilpailulla? Mikä on keskusta? Kenelle kilpailu on tarkoitettu? Montako voittajaa? Mikä palkinto? Palvelu vai rakenne? Mitä on innovaatio? Valtava määrä avoimia kysymyksiä, joihin lähdettiin organisaatiorajat ylittävällä yhteistyöllä hakemaan vastauksia ja työstämään kilpailumallia.

Miten voisimme luoda mallin, jolla yhdistetään palveluiden ja kaupunkirakenteen kehittäminen kokonaisvaltaiseksi kaupunkikehitykseksi?

Perinteisesti meillä on käytössä useita kilpailumalleja liittyvät ne sitten rakentamiseen, kiinteistökehitykseen, innovaatiotoimintaan tai palveluiden kehittämiseen. Miten voisimme nyt tehdä toisin ja luoda mallin, jolla yhdistetään palveluiden ja kaupunkirakenteen kehittäminen kokonaisvaltaiseksi kaupunkikehitykseksi? Ehkäpä kaikkein tärkeimpänä tavoitteena omasta mielestäni kehitysehdotusten toteutuskelpoisuus ja kumppanuuden malli, jossa nämä eri ulottuvuudet yhdistyvät. Miten ja mitä se voisi olla?

Koska Sytytä Turku -kilpailun tavoitteet määriteltiin väljiksi, eikä kilpailussa ole annettua suunnittelutehtävää tai nimettyä kohderyhmää, päätettiin kilpailuun toteuttaa kaksi erillistä sarjaa:

  • Elävä keskusta -sarja, johon odotetaan kilpailuehdotuksina esimerkiksi tapahtumaa, palvelua, tai konseptia. Sarja on avoin kaikille vauvasta vaariin ja pienestä toimijasta suureen. Tuomiokirkkopuistoon toteutettu terassitoiminta ja siihen kytkeytyvät palvelut ovat hyvä esimerkki yhteistyöstä ja kumppanuuksista, joita tavoitellaan tässä sarjassa.
  • Rakentuva keskusta -sarja, johon odotetaan kehitysehdotuksia esimerkiksi vajaakäytössä olevien tai kehitystarpeita omaavien kiinteistöjen alueille. Sarja on suunnattu kiinteistö- tai aluekehittämiseen erikoistuneille toimijoille. Sarjassa mahdollisesti pärjäävä kehityskonsepti johtaa kilpailun jälkeiseen, kaupungin kanssa yhteistyössä tehtävään alueen tai konseptin jatkosuunnitteluun. Kilpailun kautta on siis mahdollista saada ”kiinnitys ja suunnittelurauha” määräajaksi kyseiseen alueeseen.

Mikään ei myöskään estä yhdistelemästä näitä kahta kokonaisuutta. Mielenkiintoisin lopputulos varmasti syntyisi näiden kokonaisuuksien saumattomasta yhdistelmästä. Löytyisikö kilpailuprosessin kautta sisällön ja rakenteen kehittämiseen tähtääviä yhteistyökuvioita?

Ideoi, osallistu tai anna palautetta!

Sytytä Turku -kilpailu käynnistettiin verkossa livenä lähetetyllä lanseeraustapahtumalla 19.8.2020. Lähetyksen 30-minuuttinen tallenne on kilpailun ajan katsottavissa kilpailun verkkosivuilla. Siihen kannattaa tutustua lisätietojen ja kehitysideoiden varalta. Tallenteesta nimittäin löytyy kaupunkilaisten ideoita ja toiveita liittyen keskustaan. Poimi tai yhdistele niitä halutessasi osaksi omaa kehitysideaasi!

Kilpailun tulos on kiinni kumppaneista ja varsinainen lopputulos mitataan yhteistyöllä. Samalla opitaan koko ajan uutta.

Tutustu ja osallistu Sytytä Turku -kilpailusivuilla.

P.S. 14.10.2020 klo 16 on ehdotusten sisäänjätön takaraja.

Sytytä Turku

Turun kaupunki järjestää avoimen Sytytä Turku -ideakilpailun keskustan kehittämiseksi. Kilpailulla haetaan kaupungin keskustaa elävöittäviä ja turkulaisten elämää riemastuttavia ideoita, jotka kaupunki toteuttaa yhdessä sytyttävimmät ehdotukset tehneiden tahojen kanssa.

Kilpailun säännöt ja osallistumisohjeet: www.turku.fi/sytytaturku

Janne Mustonen

Tietoa kirjoittajasta

Janne
Mustonen
Projektipäällikkö
Turun kaupunki
Keskustan kehittämiskilpailu Sytytä Turku