Turku kasvaa ja kehittyy

Toivomme kaupunkilaisilta aktiivista osallistumista kaavahankkeiden valmisteluun

Turun kasvu ja väestönkehitys on jatkunut viime vuosina vahvana. Tavoitteena on, että vuonna 2029 Turussa on 220 000 asukasta ja 115 000 työpaikkaa. Kaupungin voimakas kasvu edellyttää voimakasta panostusta kaavoitukseen. Valmisteilla oleva uusi yleiskaava luo pohjan tälle kehitykselle.

Yleiskaavassa esitetään yleispiirteisesti kaupunkiympäristön toimintojen sijoittumien sekä liikennejärjestelmien kehittämisen periaatteet. Yleiskaava toimii näin tarkemman suunnittelun pohjana. Yleiskaavatyö on nyt hyvässä vauhdissa, ja luonnos kaavasta ja siihen liittyvistä liikennejärjestelyistä onkin valmistunut syksyn 2018 aikana. Luonnoksesta saatavien lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta valmistellaan seuraavaksi vuoden 2019 aikana yleiskaavaehdotus, ja työn pitäisi olla hyväksytty vuoden 2020 aikana. 

Asemakaavoituksen painopiste kärkihankkeissa

Yleiskaavan lisäksi tekeillä on, monipuolisen asuntotarjonnan takaamiseksi, erilliset osayleiskaavat Satavan ja Kakskerran saarille sekä Maarian altaan itäpuolelle. Kaupungin elinvoiman vahvistamiseksi lentokentän ympäristöön valmistellaan osayleiskaavaa tulevia uusia logistiikan ja teollisuuden yritysalueita varten.

Asemakaavoituksen painopiste on nyt ja tulevina vuosina kaupungin kärkihankkeissa eli keskustaan ja Tiedepuistoon liittyvissä uudis- ja täydennysrakentamiskohteissa. Lisäksi Linnakaupunki muodostaa lähivuosina keskeisen asemakaavoituksen painopisteen mm. sataman lähialueen kehittämishankkeiden osalta. Kaikki nämä alueet ovat hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella ja tukevat nykyistä kaupungistumiskehitystä.

Näiden alueiden kehittäminen tukee myös Hiilineutraalin Turun 2029 -tavoitteita. Samalla, kun kaavoitetaan uusia vetovoimaisia asuinalueita, huolehditaan myös elinkeinoelämän kasvutarpeista. 

Tutustu kaavoituskatsaukseen

Helmikuussa julkaistu ja Turkupostin välissä asukkaille jaeltu Kaavoituskatsaus esittelee merkittävimmät kaavoituskohteet, jotka ovat käynnissä tai arvioidaan alkaviksi vuonna 2019. Kaavoitus pohjautuu luottamuselinten hyväksymiin kaavoitusohjelmiin vuosille 2019–2022. Kaavoituskatsauksen kohteiden lisäksi meneillään on pieniä asemakaavahankkeita, jotka ovat vähemmän merkityksellisiä, koskevat pientä aluetta tai tulevat vireille kiireisellä aikataululla.

Toivomme kaupunkilaisilta aktiivista osallistumista kaavahankkeiden valmisteluun kaikissa niissä foorumeissa, joita eri kaavahankkeiden osalta järjestetään! Se on erinomainen keino olla mukana kehittämässä Turusta entistä parempaa kaupunkia olla ja elää.

Lue lisää: 

Jyrki Lappi

Tietoa kirjoittajasta

Jyrki
Lappi
Maankäyttöjohtaja
Turun kaupunki