Turusta on tulossa vahva teekkarien ja insinööriopiskelijoiden kaupunki

Turku nostaa teknisen koulutuksen profiiliaan

Alkanut vuosi on tärkeä insinööriksi tai diplomi-insinööriksi tahtovien kannalta, sillä yhä useampi saa opiskelupaikan Turusta.

Turun yliopisto uudistaa kokonaan diplomi-insinöörikoulutuksen ja opiskelupaikkoja lisätään. Tänä vuonna yliopistoon otetaan 273 uutta tekniikan opiskelijaa, joka on yli kaksinkertainen määrä entiseen verrattuna.

Turun ammattikorkeakoulu on kasvattanut merkittävästi uusien insinööriopiskelijoiden sisäänottoa. Tekniikan opiskelijoita otetaan noin 200 enemmän aiempiin vuosiin verrattuna, kokonaismäärän ollessa jo lähes 900.

Tekniikan koulutuksella on vankka sija myös Åbo Akademissa ja Yrkeshögskolan Noviassa. Åbo Akademilla on pitkät perinteet diplomi-insinöörikoulutuksessa kemiantekniikan ja tietotekniikan aloilla. Novia puolestaan aloittaa tänä vuonna Turussa kokonaan uuden merenkulkualan insinöörikoulutuksen – Bachelor of Engineering, Maritime Technology.

Positiivisia kehitysnäkymiä

Tekniikan opiskelua vahvistetaan Turun seudulla laajalla korkeakoulujen välisellä yhteistyöllä Teknologiakampus Turun nimissä. Myös Varsinais-Suomen yritykset ovat lähteneet työhön voimakkaasti mukaan. Esimerkiksi Turun yliopiston tekniikan laajennuksessa on mukana iso joukko alueen yrityksiä, jotka haluavat olla mukana opetuksessa ja tarjota myös kesätyöpaikkoja tekniikan opiskelijoille.

Tähtäämme yhdessä siihen, että Turusta tulee yksi Suomen keskeisimpiä tekniikan opiskelun kaupunkeja. Kun kaikki puhaltavat yhteen hiileen, tämä on mahdollista sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Tekniikan koulutukseen ja tutkimukseen panostamisella on kiistaton tarve.

Tekniikan koulutukseen ja tutkimukseen panostamisella on kiistaton tarve. Varsinais-Suomi on koko maan toiseksi tärkein vientimaakunta ja vientiteollisuudesta suurin osa on teknologiateollisuutta tai sellaista liiketoimintaa, joka on sitä lähellä. Parhaillaan täällä on kuitenkin huutava pula tekniikan osaajista.

Osaajapula on heijastunut lounaisen Suomen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokykyyn. Alueelta on osittain puuttunut tekniikan innovaatiotoiminnalle luonteinen opettajien, tutkijoiden ja startupien muodostama vahva yhteisö. Todennäköisesti tästä syystä Varsinais-Suomen yritykset ovat panostaneet selvästi vähemmän tutkimus- ja kehitystoimintaan kuin muiden kasvukeskusten yritykset.

Nyt aikaansaatu tekniikan alan koulutuspaikkojen lisäys luo positiivisia kehitysnäkymiä. Sama vaikutus on tutkimuksen ja teknisen infran käytön tiivistyvällä yhteistyöllä. Koneteknologiakeskus Turku Oy:stä ja muista Kupittaan alueen uusista tekniikan laboratorioista muodostuu tekniikan alojen yhteinen kotipesä, jossa tehdään merkittävää tutkimus- ja kehitystyötä koko Suomen hyväksi.

Teknologiakampus Turku edistää korkeakoulujen tekniikan koulutusta ja tutkimusta sekä yhdistää niiden voimavarat tukemaan alueen yritysten tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa.

www.teknologiakampusturku.fi  #turuntekniikka

Mika Hannula

Tietoa kirjoittajasta

Mika
Hannula
Vararehtori, professori
Turun yliopisto
Juhani Soini

Tietoa kirjoittajasta

Juhani
Soini
Vararehtori, dosentti
Turun ammattikorkeakoulu