Kauppatorin Monitori valmiina toimintaan syyskuussa

Kauppatorin Monitorin toiminnan avaaminen on monen eri tekijän ja näkijän summa.

Viimeisen vuoden aikana on mediassa ja erilaisissa tv-dokumenteissa puhuttu ja kirjoitettu paljon ihmisen ensimmäisestä käynnistä kuussa ja avaruusmatkaan valmistautumisesta. Yhtäläisyydet onnistuneen kuumatkan valmistautumisessa ovatkin usein tulleet viimeisen vuoden aikana mieleen oman tehtävämme, Kauppatorin Monitorin valmistelun aikana. Projekti on ollut jännittävä ja vallitseva tilanne on tuonut vielä omat haasteensa suunnitteluun. Näistäkin haasteista on yhteistuumin selvitty.

Kohti kiertorataa

Kuinka monia valmisteluistuntoja, suunnittelupalavereja, laskemisia, tarkistamisia, asentamisia ja säätämisiä tarvitaankaan lopulliseen onnistumiseen. Kuinka monia keskusteluja, neuvonpitoja, tapaamisia ja päätösten tekemisiä tarvitaan, että yhteinen tavoite, Kauppatorin Monitori, on valmiina avaamiseen, valmiina kiertoradalleen.

Erityisen hienoa on ollut Turun kaupungin ja Kelan henkilökuntien yhteistyö.

On ollut upeaa nähdä eri ihmisten sitoutumista yhteiseen työhön ja tavoitteisiin. Monen eri osaajan panos hyvän lopputuloksen saavuttamiseen vaatii aikaa ja ammattitaitoa. Kaupungin toimialojen ammattilaiset ovat avustaneet meitä hienosti. Kauppatorin Monitorin toiminnan avaaminen on niin monen eri tekijän ja näkijän summa. 

Kahden toimijan yhteistyö kantaa hedelmää

Erityisen hienoa on ollut Turun kaupungin ja Kelan henkilökuntien yhteistyö, vankka yksituumaisuus ja paneutuminen kulloiseenkin haasteeseen. Olemme istuneet yhteisissä palavereissa, kouluttautuneet yhdessä, hakeneet ratkaisuja erilaisiin ongelmiin ja jatkaneet eteenpäin.

Hyvällä yhteistyöllä, Kelan ja Turun kaupungin välillä, on saatu asiat sovittua ja jokaiseen asiaan on löytynyt asiantuntemusta niin Kelan kuin Turun kaupungin puolelta. Kiitos kaikille osallisille avusta. Kun tavoite on yhteinen, niin siihen pohjaan on helppo lähteä rakentamaan.

Vuosi on tosiaankin ollut työntäyteinen ja nyt alkavat puitteet olla kunnossa. Työ ei tähän lopu, vaan tästä se oikeastaan alkaa. Yhteinen toimintatapa on hahmoteltu ja kehittämistä jatketaan edelleen Kauppatorin Monitorin avauduttua. Palaverit ja tapaamiset eivät tule siis suinkaan tähän loppumaan, mutta yhdessä on helppo jatkaa!

Tietoa kirjoittajasta

Raimo
Oksa
Palvelupäällikkö
Turun kaupunki

Tietoa kirjoittajasta

Satu
Osola
Ryhmäpäällikkö
Kela, Läntinen asiakaspalveluyksikkö, Turun palveluryhmä