Kauppatorin Monitorissa katse on jo kesäkuun avajaisissa

Henkilökunta yhdessä asiakkaiden kanssa luo Kauppatorin Monitorin tunnelman.

Kauppatorin Monitoria on viety tiiviisti eteenpäin nyt vuoden verran. Sen jälkeen, kun viralliset päätökset tilan vuokrauksesta tehtiin loppuvuonna 2018, on tapahtunut paljon – paljon on tehtävää edessä kuitenkin vielä ennen kuin ovet avataan kesäkuussa 2020. Yksi iso yllätys on varmasti kaikille ollut se, miten paljon erilaisia, eritasoisia, yllättäviäkin asioita on ratkaistava, kun monialaista palvelukokonaisuutta lähdetään rakentamaan yhteisen katon alle.

Tila mahdollistaa toiminnan

Tilojen rakentaminen on loppusuoralla ja alkukeväällä on edessä tilan kalustaminen ja sisustaminen sekä erilaisiin järjestelmiin liittyvät työt ja niiden toimivuuden testaus. Tila ja siihen liittyvät ratkaisut ovat olleet yksi mielenkiintoinen ja myös haastava kokonaisuus, jota olemme työstäneet yhdessä Kelan kanssa. Siinä on pitänyt huomioida erilaiset asiakkaat, tulevat työntekijät ja toiminta eri näkökulmista.

Tärkeää on, että asiakkaat löytävät mahdollisimman helposti oikeiden palveluiden pariin.

Kalusteet ovat yksi iso osa tätä kokonaisuutta. Kalusteilla halutaan viestiä asiakaspalvelupaikasta, jonne asiakkaan on helppo ja hyvä tulla. On haluttu myös löytää erilaisia kalusteratkaisuja niin asiakkaiden kuin henkilökunnankin erilaisiin tarpeisiin ja toimintaan. Värimaailmassa pääväreinä on valkoinen, tammi ja harmaa, mutta Monitorin visuaalista ilmettä mukaillen sisustuksessa tullaan näkemään myös raikkaita värejä. Esteettömyys on pyritty huomioimaan hyvin ja syksyllä kilpailutettiin siihen liittyen mm. induktiosilmukoita.

Asiakasohjaus on tärkeässä roolissa

Kauppatorin Monitorissa tulee olemaan tarjolla laajasti erilaisia kaupungin ja Kelan palveluja. Tärkeää on, että asiakkaat löytävät mahdollisimman helposti oikeiden palveluiden pariin. Tämä vaatii paljon suunnittelua asiakasohjauksen osalta. Vuoronumerolaite on tärkeässä roolissa tässä ja uskomme, että kilpailutuksen kautta tulemme saamaan järjestelmän, joka pystyy palvelemaan moninaisia tarpeitamme.

Asiakasohjauksen ja -opastuksen tueksi kehitämme myös muunlaisia ratkaisuja ja luonnollisesti henkilökunta tulee olemaan avainasemassa tässä. Verkkosivut tulevat olemaan tärkeä osa asiakasohjausta ja siellä on tuotava esille palvelut, aukioloajat ja muistettava myös monikanavaisuus eri palveluissa.

Henkilöstö toiminnan ytimessä

Kauppatorin Monitorin toiminnan kehittäminen ja yhteensovittaminen on työ, jota tullaan tekemään pitkällä aikajänteellä – se on jatkuvaa kehittämistä. Kauppatorin Monitoriin siirtyvä henkilöstö työskentelee tällä hetkellä kahdessa eri organisaatiossa ja kaupungin henkilöstö työskentelee lisäksi kaupungin eri yksiköissä ja fyysisesti eri toimipaikoissa.

Ihmisten ja heidän tarjoamiensa palveluiden tuominen yhteisesti saman katon alle on iso muutos kaikille. Tulevan henkilöstön kanssa on ollut yhteisiä tapaamisia yhteisten teemojen tiimoilta. Henkilökunnan on tärkeää tuntea toisensa ja tunnistaa myös toisten töistä olennaisia asioita, jotta yhdessä pystytään tekemään työtä asiakkaiden hyväksi. Ja on muistettava, että viime kädessä tuleva henkilökunta yhdessä asiakkaiden kanssa luo Kauppatorin Monitorin tunnelman.

Tietoa kirjoittajasta

Sari
Kinnunen
Kehittämispäällikkö
Turun kaupunki