Kohti MONInaisten mahdollisuuksien TORIa

Asiakas tulee Kauppatorin Monitorissa olemaan yhteinen meille kaikille toimijoille.

Näin loma-ajan ja kesän kutitellessa vielä jalkapohjia voi olla vaikea suunnata katsettaan syksyyn ja tuleviin muutoksiin. Perheoikeudellisessa yksikössä kevät 2020 on ollut muutoksien ja palveluiden kehittämisen aikaa niin korona-pandemiasta johtuen kuin uuden maakunnallisen yksikkömme perustamisen myötä. Lisäksi yksikkömme muutti Turun keskustan väistötiloista uusiin psykososiaalisten palveluiden yhteisiin tiloihin Kunnallissairaalaantielle, jossa saamme jakaa arkeamme psykologien ja perheneuvolan väen kanssa. Yksikössämme opetellaan alati uusia liikkuvan työotteen käytäntöjä maakunnallisesti ja pohditaan asiakkaille tarjottavien palveluiden tavoitettavuutta uusin menetelmin. Tähän palveluiden kehittämistyöhömme syksyllä aukeava Kauppatorin Monitori tuo oivan lisän.

Monitori-työskentely on matalan kynnyksen palvelua

Perheoikeudellisella yksiköllä on jo muutaman vuoden kokemuspohja Monitori-työskentelystä Skanssin yhteispalvelupisteessä. Kävijämäärä perheoikeudellisissa palveluissa on ollut Skanssissa noususuunnassa. Syksyllä avautuvassa Kauppatorin Monitorissa kävijöille tullaan tarjoamaan palveluissamme mahdollisuus sekä ajanvaraus- että walk-in-asiointiin. Asiakas voi näin ollen asioida halutessaan myös anonyymisti. Kauppatorin Monitorissa on mahdollista saada matalan kynnyksen palveluna ohjausta ja neuvontaa erotilanteisiin. Tapaamisella ohjaajan kanssa voidaan tehdä vanhemmuussuunnitelmaa (STM), selvitellä erotilannetta, varata aikaa lastenvalvojalle sekä pohtia yhdessä erilaisia palveluita erotilanteeseen vanhemmille sekä lapselle. Asiakkaiden on myös mahdollista saada ohjaajalta tietoa kaikista perheoikeudellisista palveluista, kuten lastenvalvojan luona laadittavista elatus-, asumis-, huolto- ja tapaamissopimuksista, isyyden selvittämisestä, olosuhdeselvityksistä sekä adoptiosta.

Yhdessä tekeminen ja toinen toistaan auttava työote innostaa tulevaa monitorilaista.

Palvelua yhden pysähdyksen taktiikalla

Kauppatorin Monitoriin siirtyminen tuo eri alojen ammattilaisille uudenlaisia tapoja kohdata asiakkaita. Lisäksi Monitori avaa ennen kaikkea asiakkaille uusia mahdollisuuksia löytää palveluiden piiriin ja saada palvelua yhden pysähdyksen taktiikalla. Edelleen uuden Monitorin myötä ammattilaisten välinen yhteispeli voi löytää tuloksellisia yhteistyön muotoja. Näitä olemme saaneetkin jo omassa yksikössämme harjoitella Skanssin Monitorissa muun muassa Kelan ja Infotorin porukan kanssa. Yhdessä tekeminen ja toinen toistaan auttava työote innostaa tulevaa monitorilaista. Myös asiakaskunnassamme Monitorin avaaminen on herättänyt jo etukäteen kiinnostusta. Asiakas tulee Monitorissa olemaan yhteinen meille kaikille toimijoille.

Hyvinvointitoimialalla Kauppatorin Monitorin avaamista sekä hyvinvointitoimialan palveluiden tarjoamista uuteen työympäristöön on kehitelty ja suunniteltu jo pitkään. Parhaita kokemuksia suunnitteluvaiheessa ovat olleet yhteistyöpäivät, joissa kaikkien tulevien monitorilaisten kanssa on pähkäilty yhdessä suuren kompleksin toimivuutta ja ennen kaikkea sen mahdollisuuksia. Kehittämistyö ja uudet innovaatiot tulevat jatkumaan varmasti vielä avaamisen jälkeenkin.

Tietoa kirjoittajasta

Turun kaupunki
Kirjoittaja on perheoikeudellisen yksikön työntekijä, jonka kirjoitus julkaistaan nimettömänä työn luonteesta johtuen.