Monitori – yksi ovi, monta palvelua, keskellä Turkua

Turussa on tulevaisuudessa kaksi palvelevaa Monitoria: Kauppatorin Monitori ja Skanssin Monitori.

Turun kaupungin ja Kelan uusi yhteinen keskitetty asiakaspalvelu sai nimekseen maaliskuussa 2019 Kauppatorin Monitori. Näin meillä Turussa on tulevaisuudessa kaksi palvelevaa Monitoria: Kauppatorin Monitori ja Skanssin Monitori.

Nimen valinnan perusteluina mainittiin muun muassa nimen hyvä ja vahva brändi; yhdestä ja samasta paikasta saa monia palveluita. Monitori on tunnettu nimi ja se on käsite asiakaskuntansa keskuudessa. Käyttämällä samaa nimeä hyödynnetään aiemmin brändin hyväksi tehtyä työtä. Yhdistävänä tekijänä molemmissa Monitoreissa on myös Kela, joka toimii yhteistyötahona. Monitorien toiminnan yhteinen viestintä ja markkinointi hyödyntävät molempia toimipaikkoja.

Skanssin Monitori

Ymmärrettävä nimi on tavoitettavuuden kannalta ensimmäinen linkki viranomaisen ja asiakkaan välillä.

Skanssin Monitori perustettiin keväällä 2011. Yksikön perustamisen yhteydessä pidettiin avoin nimikilpailu, ja kaupunki sai monia nimiehdotuksia. Kaupunki ei sitoutunut suoraan nimiehdotusten vaihtoehtoihin, vaan valmistelutyöryhmä sai monia mielenkiintoisia nimiehdotuksia, joista erottuivat omaksi joukokseen -tori päätteiset erisnimet. 

Uuden toimipaikan suunnitteluryhmän ja henkilökunnan toimijoiden kesken jalostettiin nimeä edelleen. Lopulta palveluneuvoja Nina Nurmi ehdotti nimeä Monitori, joka tuntui ryhmässä olijoista selkeältä ja kuvaavalta. Näin meillä on ollut Monitori Skanssin kauppakeskuksessa jo kahdeksan vuoden ajan, monien palveluiden paikkana ja laajan asiakaskunnan apuna. Viime vuonna siellä oli runsas 112 000 kävijää. Paikka on löytänyt asiakkaansa, ja pääosa kävijöistä on ollut palveluihin tyytyväisiä. Monitorista on omassa mittakaavassaan muodostunut brändi.

Moni ja Tori

Moni; usea, ei harva. Moni on ’useaa’ merkitsevä pronomini.

Tori; toreilla ja turuilla, Sanasta tori on ensitietoja jo 1500-luvulta, ja se on lainattu ruotsista (vrt. ruotsin torg). Ruotsissa sana ei ole omaperäinen, vaan se on lainattu muinaisvenäjän sanasta tŭrgŭ, jonka jatkaja nykyvenäjässä on torg ’tori; tinkiminen, kaupankäynti’. Muinaisvenäjän sana kulkeutui kuitenkin myös suoraan suomen kieleen ja sai muodon turku. Nykykielessä sanaa ei käytetä enää kuin sanonnoissa, mutta jo keskiajalla sana alkoi vähitellen tarkoittaa Suomen kenties merkittävintä kauppapaikkaa ja kehittyi paikannimeksi Turku. Tori on avoin julkinen tila, joita on erityisesti kaupungeissa. Torit ovat myös merkittäviä kokoontumispaikkoja.

Julkisen palvelun paikka

Viranomainen on julkisyhteisön palvelija. Viranomaisen toimet ovat julkisia, ja viranomaisen on oltava helposti saavutettavissa. Ymmärrettävä nimi on tavoitettavuuden kannalta ensimmäinen linkki viranomaisen ja asiakkaan välillä. Jos uudelle viranomaisen tai palvelun nimelle on tarvetta, kannattaa suosia kuvaavaa nimeä, joka kertoo kohteestaan. Sellaista, joka ottaa myös nimen käyttäjät huomioon, eikä juuri perusteluja kaipaa.

Helposti saavutettava, Turun ytimessä. Monitori on mukavasti monen asialla. Sujuvasti saman katon alla. Yksi ovi, monta palvelua. 

Tietoa kirjoittajasta

Raimo
Oksa
Palvelupäällikkö Skanssin ja Kauppatorin Monitorissa
Turun kaupunki