Mikä DigiBag?

Haluamme kehittää yhdessä muiden kuntien kanssa

  • parempia ratkaisuja verkkopalveluihin
  • jakaa osaamistamme
  • verkostoitua kanssanne

Mikä olisi parempaa kuin ottaa käyttöön omilla sivuilla komponentteja, jotka on tehty kuntien tarpeesta käsin? Kaikkea ei aina tarvitse tehdä yksin ja keksiä pyörää uudelleen.

Tutustu tuotteisiimme ja nappaa komponentit & opit omaan "DigiBagiisi"!

 

Siirry kohtaan:

Mitä täältä saa?

Jaamme kaikille vapaasti hyödynnettäväksi Turun kaupungin Digiyksikön vastuulla olleiden Digikannustin-hankkeiden tuotokset. Tuotimme tutkimustietoa, analyysejä, koulutusmateriaalia, datan laatua kohentavia luokittelumalleja sekä konkreettisia avoimen lähdekoodin ja avoimen ohjelmistokehityksen tuotteita.

Opimme paljon asiakaslähtöisyydestä, helppokäyttöisistä palveluista ja asiakkaan tarpeeseen vastaavista, palvelupolkumaisista rakenteista verkkopalvelussa. Hankkeissa saimme tutkia, erehtyä, kokeilla ja testata asioita. Syntyi arvokkaita oivalluksia, joista uskomme olevan hyötyä erityisesti kuntien verkkoviestijöille sekä verkko- ja digitaalisten palveluiden kehittäjille. Osa opeistamme on tallennettu kätevästi videomuotoon. Löydät oppimme ja tuotteemme hankkeiden alasivuilla olevista DigiBageista.

Hankkeiden aikana kävimme lisäksi mielenkiintoisia ja herkullisia keskusteluja asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, joihin pääset tutustumaan podcast-sarjassamme. 

Taustaa

Digitaalinen murros tuo tullessaan kasvaneen käyttöliittymien ja laitteiden kirjon, sekä verkon ja digitaalisten palveluiden ja asioinnin aseman vahvistumisen entisestään. Uuden teknologian ja käyttäjistä kerättävän datan avulla on mahdollista rakentaa yhä personoidumpia, henkilökohtaisiin mieltymyksiin perustuvia palveluja. Tekoälyn vaikutukset laajenevat niin liiketoimintaan kuin vaikkapa asiakkaalle kohdennettuun markkinointiin ja proaktiiviseen palvelujen tarjontaan. Avoimen datan, rajapintojen ja tuotteiden käytöstä ja toteutuksista on tullut arkipäivää. Modulaariset osiot ja mikropalveluarkkitehtuuri ovat tulevaisuudessa yhä enemmän osa alustariippumatonta verkkopalvelukehitystä.

Ymmärtääksemme digitaalisen murroksen mukanaan tuomia haasteita ja toisaalta myös mahdollisuuksia kuntakentälle, päätimme hakea rahoitusta kahteen eri tyyppiseen Digikannustin-hankkeeseen. Hankkeille myönnettiin valtiovarainministeriön rahoitus helmikuussa 2020. Hanketyö alkoi pian tämän jälkeen ja päättyi kummankin hankkeen osalta huhtikuussa 2022.

Ensimmäinen hanke Kohderyhmä- ja tarvelähtöinen palveluviestintä kunnissa uuden sukupolven julkaisualustalla keskittyi asiakaslähtöiseen palveluviestintään. Hankkeessa haluttiin lisätä kuntien ymmärrystä siitä, miten verkkosivustoja voitaisiin suunnitella ja kehittää siten, että säästettäisiin resursseja ja luotaisiin aidosti käyttäjälähtöisiä ja saavutettavia ratkaisuja. Hankkeen tavoitteena oli tukea PTV:n tietomallin ja tiedon rakenteisuuden hyödyntämistä sekä tarjota hyviä esimerkkejä palvelutietojen esittämiseksi verkkosivuilla rakentamalla intuitiivisia, tarvelähtöisiä palvelupolkuja. Lisäksi tarkoituksena oli tuottaa valtakunnallisesti hyödyttävä koulutuspaketti palveludatan hyödyntämiseksi ja kohderyhmä- ja tarvelähtöisen palveluviestinnän toteuttamiseksi.

Hankekuntayhteistyötä tehtiin Akaan, Jyväskylän, Kaarinan, Porin, Tampereen, Vantaan ja Varkauden kanssa. Hankkeen vastuutahona ja raportoijana toimi Turun kaupunki.

Asiakaslähtöinen toteutus tapahtuma-, harrastus- ja koulutusdatan hallinnoimiselle ja tarjoamiselle kohderyhmälähtöisissä näkymissä -hankkeen tavoitteena oli parantaa tapahtuma-, harrastus- ja koulutusdatan laatua panostamalla valtakunnallisesti semanttisesti yhtenevään sisältöön ja teknologisesti yhteentoimiviin ratkaisuihin, datan automaattiseen liikkumiseen toimivien rajapintaratkaisujen avulla, ja sisältöjen näyttämiseen siellä mistä asiakas niitä aidosti etsii.

Hankekuntayhteistyötä tehtiin Kaarinan, Naantalin, Pieksämäen, Raision ja Tampereen kanssa. Hankkeen vastuutahona ja raportoijana toimi Turun kaupunki.

 

Keitä on DigiBagin takana?

Turun digiyksikön DigiBagiläiset

 

 

Mira Koivumäki-Lindholm

Paras oppi hankkeista:

Asiakaslähtöisyys on kaiken A ja O. Jos väitämme ymmärtävämme mitä asiakas haluaa, niin meillä pitää olla myös näyttöä väitteemme tueksi.

 

 

Riikka Laitinen

Paras oppi hankkeista:

Laadukkaat palvelutiedot ovat kaiken donitsi.

 

 

Ville Helminen

Paras oppi hankkeista:

Luokituksen lisäksi dataa kannattaa sanoittaa.

 

 

Nanna Madetoja

Paras oppi hankkeista:

Oma pää kannattaa ottaa välillä pois digikuplasta.

 

Markku Liukkonen

 

 

Elina Maines