Hankinnat

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalveluissa hankitaan tuotteita ja palveluja sekä kaupunkilaisille että kaupunkikonsernin palvelusektorin käyttöön. Hankintapalvelut kilpailuttaa julkisesti kaikki Turun kaupungin kansallisen kynnysarvon ylittävät tavara- ja palveluhankinnat, jotka on hankintalain mukaan kilpailutettava. Urakka- ja rakennushankkeisiin liittyvät palveluhankinnat kilpailutetaan kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudessa ja tilapalveluissa.

Turun kaupunki edistää hankinnoissa tervettä kilpailua viestimällä tulevista hankinnoista kilpailutuskalenterissa. Käynnissä olevista keskitetyistä hankinnoista ilmoitetaan julkisten hankintojen HILMA ilmoituskanavalla (linkki avautuu uuteen välilehteen), jossa julkaistaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. Lisäksi käynnissä olevista tarjouskilpailuista ilmoitetaan Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa (linkki avautuu uuteen välilehteen), jossa yritykset voivat tutustua tarjouspyyntöihin, esittää niihin liittyviä kysymyksiä, lukea kysymyksiin annettuja vastauksia sekä jättää tarjouksia sähköisesti. Hankinnan valmisteluvaiheessa järjestetään myös markkinavuoropuheluja toimittajien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

Rikosrekisteriotteiden toimitukset

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut on siirtynyt 18.5.2020 alkaen ottamaan vastaan valittujen tarjoajien/ehdokkaiden toimittamia rikosrekisteriotteita Suomi-fi -palvelun kautta. Ennen hankintasopimusten allekirjoittamista Turun kaupungin on selvitettävä, koskeeko tarjoajaa tai ehdokasta hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Ennen hankintasopimuksen tekemistä hankintayksikön on vaadittava valittua tarjoajaa toimittamaan ajantasaiset todistukset ja selvitykset sen tutkimiseksi, koskeeko sitä laissa tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste. Ohje rikosrekisteriotteiden toimittamiseen sähköisesti Suomi.fi -viestillä.

Käynnissä olevat kilpailutukset

Muut avoimet tarjouspyynnöt

  • Tällä hetkellä ei muita avoimia tarjouspyyntöjä.

Lait

Ohjeet ja sopimusehdot

Käyntiosoite: 

Olavintie 2
20700 Turku

Puhelin:

02 262 7248
02 330 000
Sähköposti: 
hankinnat@turku.fi

Aukioloajat

Palvelemme toistaiseksi ainoastaan puhelimitse ja sähköpostitse (pyhäpäivien aattoina perjantain aukioloaika)
Ma - To 08:15 - 15:45
Pe 08:15 - 15:00