Ilmastokaupunki Turku

HIILINEUTRAALI 2029

Turku toteuttaa kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2018 hyväksymää ilmastosuunnitelmaa. Suunnitelma määrittää tarvittavat toimet hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi. 

Turku osallistuu maailmalaajuiseen yhteistyöhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Olemme aktiivisesti mukana YK:n ilmastokokouksissa sekä kaupunkien omassa globaalissa ICLEI-järjestössä. Raportoimme ilmastotyöstämme vuosittain CDP-järjestelmän kautta, jolloin tuloksemme kirjautuvat osaksi YK:n ilmastorekisteriä.

 

Turku muuttaa ilmastoa parempaan, ja auttaa meitä kaikkia olemaan muutoksen tekijöitä. Hiilineutraali Turku tehdään yhdessä!

Turun tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2029 mennessä ja sen jälkeen ilmastopositiivinen, eli ilmakehää viilentävä. Turku on jo vähentänyt päästöjään yli puolella vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Turku haluaa olla yksi maailman parhaista ilmastokaupungeista.

 

 

 

 

Turun kaupunki voi organisaationa vähentää alueensa päästöistä puolet, esimerkiksi investoimalla kestävään energiaa ja infrastruktuuriin sekä vähähiiliseen liikenteeseen ja edistämällä kiertotaloutta. Alueen loppuihin päästövähennyksiin tarvitaan yhteisöt, asukkaat ja yritykset mukaan.  

Tavoitteena on, että saavuttaessaan hiilineutraaliuden vuonna 2029, Turku on elinympäristönä viihtyisämpi ja terveellisempi paikka asua. Tällöin ympäristö- ja ilmastokriteerit huomioidaan kaikessa kaupungin toiminnassa. Energia tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla ja joukkoliikenne on toimivaa ja vähäpäästöistä. Tämän seurauksena kaupunki-ilma on puhdasta ja laajat viheralueet takaavat kaupunkilaisten viihtyisyyden ja luonnon monimuotoisuuden. Ilmastoratkaisut tekevät kaupunkilaisten arjesta sujuvaa. Turku on ilmasto-osaajien kaupunki, jossa etsitään ilmastoratkaisuja yhdessä yritysten, yhteisöjen ja oppilaitosten kanssa. Alueen yhteinen ilmastotyö tekee myös Turusta entistä paremman paikan asua ja yrittää. Yritysten toiminnan keskiössä on kiertotalous, joka takaa sen, ettei luonnonvaroja ylikuluteta ja resurssit kiertävät kestävästi.