Kiertotalouden esimerkkejä Turun seudulla

Hyviä kiertotalousesimerkkejä Turusta löytyy esimerkiksi kiertotalouspuistoista, joita kutsutaan myös teollisiksi symbiooseiksi. Raisiossa toimiva Smart Chemistry Park kokoaa saman katon alle kemianteollisuuden toimijoita ja toimii samalla innovaatioalustana, jossa kehitetään teollisten sivuvirtojen kiertotalousratkaisuja. Topinpuistossa erilaisilla kiertotalousratkaisuilla palautetaan kaupunkilaisten jätteet takaisin kiertoon resursseiksi ja energiaksi.

Kaupungin keskustassa toimivan Kakolan jätevedenpuhdistamon toiminta perustuu kiertotalouteen. Puhdistamo tuottaa energiaa yli kymmenen kertaa enemmän kuin kuluttaa ja lisäksi parantaa merkittävästi Saaristomeren tilaa. Jäteveden lämpö otetaan talteen ja hyödynnetään kaukolämpönä ja -kylmänä. Puhdistuslietteestä valmistetaan biokaasua Gasumin laitoksessa.

Tutustu Turun seudun kiertotalousesimerkkeihin. Esimerkit ovat englanninkielisiä: