Järjestämistoiminto

Järjestämistoimintoja johtaa järjestämisjohtaja.

Kaupungin järjestämistoiminto huolehtii kaupungin palvelujen kehittämisestä ja kaupunkitasoisista linjauksista tehtäväalueellaan siten, että palvelutuotanto toteutuu kuntalain 8 §:n tarkoittamalla tavalla ja kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti; toimenpiteiden yhdenvertainen saatavuus, palvelutarpeen, määrän ja laadun määrittelemä tuottamistapa, tuottamisen valvonta sekä viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttö.

Järjestämisen tehtävät jakautuvat seuraaviin palvelukokonaisuuksiin:

 1. Kasvatus ja opetus
 2. Hyvinvointipalvelut
 3. Vapaa-aika
 4. Kaupunkiympäristö
 5. Työllisyys

Kutakin palvelukokonaisuutta johtaa palvelujohtaja, jonka tehtävänä on huolehtia tuotannon tuloksellisuudesta ja sovittaa palvelukokonaisuuden palvelut tarkoituksenmukaiseksi osaksi järjestämisen kokonaisuutta.

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus muodostuu neljästä oman tuotannon palvelualueesta:

 • Perhe- ja sosiaalipalvelut
 • Terveyspalvelut
 • Vanhus- ja vammaispalvelut
 • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ohjaus

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus muodostuu kuudesta oman tuotannon palvelualueesta:

 • Varhaiskasvatus
 • Perusopetus
 • Lukiokoulutus ja yleissivistävä aikuiskoulutus
 • Ammatillinen koulutus
 • Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus
 • Yhteiset palvelut

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus muodostuu kuudesta oman tuotannon palvelualueesta:

 • Kirjastopalvelut
 • Liikuntapalvelut
 • Matkailupalvelut
 • Museopalvelut
 • Nuorisopalvelut
 • Turun kaupunginorkesteri (Turun filharmoninen orkesteri) 

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus muodostuu viidestä palvelualueesta:

 • Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus
 • Liikkumispalvelut
 • Paikkatieto- ja kaupunkimittaus
 • Kaupunkirakentaminen
 • Luvat ja valvonta

Työllisyyden palvelukokonaisuuden palvelualueet ovat:

 • Työllisyyden edistäminen
 • Työkyvyn edistäminen

Järjestämisen yksiköiden avulla varmistetaan yhtenäinen kaupungin palvelujen ja toimintojen johtamismallin toteuttaminen sekä tuetaan palvelukokonaisuuksia johtamisessa.

Järjestämisen yksiköitä ovat:

 • Järjestämisen palvelut
 • Palvelujen hallinta
 • Asiakasohjaus
 • Toiminnanohjaus

Turun kaupungin järjestämistoiminnon palvelukokonaisuudet, palvelualueet ja järjestämistoiminnon yksiköt organisaatiokaaviona (pdf).

Asiasanat: