Johdon tuki

Johdon tukeen kuuluvat kaupunginjohtajan suorassa ohjauksessa toimivat yksiköt, joiden tehtävänä on tukea johtoa strategisen johtamisen vahvistamiseksi ja toimintojen yhteensovittamiseksi. Johdon tuki -vastuualueen hallinnollisena lähijohtajana toimii elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen.

Vastuualueet ovat johto, edunvalvonta, elinkeinot, hyvinvointi ja osaaminen, ilmasto- ja ympäristöpolitiikka, kansainväliset asiat ja protokollapalvelut, kärkihankkeet, omistajaohjaus sekä strateginen maankäyttö liikkuminen ja asuntopolitiikka. Seutuyhteistyö on määräaikainen vastuualue.

Johto

Johdon vastuualueeseen sijoittuvat pormestari ja kansliapäällikkö sekä kaupunginvaltuustoa, kaupunginhallitusta ja pormestaria välittömästi tukevat hallinnolliset toiminnot.

Johto-yksikön vastuualueita ovat:

 1. johto
 2. kaupunginsihteeristö
 3. sisäinen tarkastus
 4. turvallisuus ja riskienhallinta

Elinkeinot, hyvinvointi ja osaaminen

Elinkeinot, hyvinvointi ja osaaminen -yksikön tehtävänä on kaupunginjohtajan ohjauksessa

 • vahvistaa kaupunkia kilpailukykyisenä ja houkuttelevana toimintaympäristönä yrityksille,
 • ohjata ja edistää koulutus-, osaamis- ja innovaatiotoimintojen yhteistyötä ja kehittämistä koko koulutuspolun alalla,
 • koordinoida hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kaupunkiorganisaatiossa sekä kaupungin ja sidosryhmien kesken,
 • edistää osaavan työvoiman saatavuutta ja ohjata kaupungin työllisyyden edistämisen toimintoja, sekä
 • koordinoida kaupungin maahanmuuttotoimintojen kokonaisuutta.
 • edistää osaavan työvoiman saatavuutta ja ohjata kaupungin työllisyyden edistämisen toimintoja ja
 • edistää kaupungin vetovoimaisuutta ja suurtapahtumatoimintaa.

Elinkeinot, hyvinvointi ja osaaminen -yksikön vastuualueita ovat:

 1. elinkeinot ja osaaminen
 2. hyvinvointi ja työllisyys

Ilmasto- ja ympäristöpolitiikka

Ilmasto- ja ympäristöpolitiikka -yksikön tehtävänä on kaupunginjohtajan ohjauksessa edistää ilmasto-, energia- ja ympäristöpolitiikan ohjausta kaupunkikonsernissa sekä resurssiviisautta ja kiertotaloutta yhteistyössä kumppanien ja sidosryhmien kanssa.

Kansainväliset asiat ja protokollapalvelut

Kansainväliset asiat ja vetovoima -yksikön tehtävänä on tukea kaupungin johtoa kansainvälisten suhteiden hoitamisessa ja edistää kaupunkiorganisaation kansainvälistymistä ja verkostoitumista ylikansallisiin verkostoihin, tukea kaupungin johtoa suurtapahtumien hankkimisessa ja vastata osaltaan suurtapahtumien järjestelyistä sekä huolehtia kaupungin vieraanvaraisuus- ja edustustoiminnasta.

Kansainväliset asiat ja vetovoima -yksikön vastuualueita ovat:

 1. kansainväliset asiat
 2. vetovoima

Edunvalvonta

Edunvalvonta-yksikön tehtävänä on

 • tukea kaupungin johtoa kaupungin edunvalvonnassa,
 • tukea kaupungin johtoa kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä,
 • kerätä ja analysoida merkittäviä lainsäädännöllisiä ja toiminnallisia muutoksia kaupungin toimintaympäristössä sekä
 • vastata Eurooppa-toimiston toiminnasta.

Kärkihankkeet

Kärkihankkeet-yksikön tehtävänä on koordinoida ja valvoa kaupungin kärkihankkeiden etenemistä ja jalkautumista. Vastuualue tukee kaupungin johtoa hankkeiden strategissa suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa.

Strateginen maankäyttö, liikkuminen ja asuntopolitiikka

Strateginen maankäyttö, liikkuminen ja asuntopolitiikka -yksikön tehtävänä on

 • tukea kaupungin johtoa strategisen maankäytön ja kiinteistökehityksen johtamisessa,
 • huolehtia kaupungin logististen toimintojen ja logistisen aseman kehittämisestä ja koordinaatiosta sekä
 • huolehtia kaupungin asuntopolitiikan valmistelusta, koordinaatiosta ja ohjauksesta.

Omistajaohjaus

Omistajaohjausyksikön tehtävänä on tukea kaupungin johtoa omistajaohjauksessa sekä kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen koordinoinnissa ja valvonnassa.

Seutuyhteistyö

Seutuyhteistyö-yksikkö on määräaikainen toiminto, jonka tehtävänä on valmistella kaupunginjohtajan ohjauksessa ja yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa seutuyhteistyön rakenne, toimintamalli ja tehtävät.

 

Asiasanat: