Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston kokoukset

valtuuston-lahetykset.png

Kokousten videolähetykset ja taltioinnit (uusi)

Kokousten tallenteiden arkisto (vanha)

Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistojen ja pöytäkirjojen saavutettavuusseloste

Valtuustoaloitteet

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon toisena arkipäivänä.

Osallistu keskusteluun Twitterissä tunnisteella #tkuvaltuusto

Valtuutetut

Kaupunginvaltuutetut

Kaupunginvaltuuston ryhmät sekä valtuutetut ja varavaltuutetut

Kevään kokoukset 2022

 • 24.01.2022 klo 18.00
 • 14.02.2022 klo 18.00
 • 14.03.2022 klo 18.00
 • 11.04.2022 klo 18.00
 • 16.05.2022 klo 18.00
 • 13.06.2022 klo 18.00

Syksyn kokoukset 2022

 • 22.08.2022 klo 18.00
 • 19.09.2022 klo 18.00
 • 24.10.2022 klo 18.00
 • 14.11.2022 klo 18.00
 • 12.12.2022 klo 18.00

Ylintä päätäntävaltaa kaupungin toiminnassa käyttää asukkaiden valitsema kaupunginvaltuusto. Valtuusto valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan neljän vuoden välein järjestettävillä vaaleilla.

Turun kaupunginvaltuustossa on kaudella 2021-2025 yhteensä 67 valtuutettua. Valtuutetut voivat työskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä, joita Turun kaupunginvaltuustossa on yhteensä 9.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimii Mika Maaskola (SDP), 1. varapuheenjohtajana Muhis Azizi (Kok.), 2. varapuheenjohtajana Abdullahi Sultan (Vas.), 3. varapuheenjohtajana Mikael Miikkola (PS) ja 4. varapuheenjohtajana Saara Ilvessalo (Vihr.). Sihteerinä toimii johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu Kaupungintalolla (Aurakatu 2). Yleisö voi seurata valtuuston kokouksia yleisölehteriltä, suorina videolähetyksinä sekä kokouksen jälkeen julkaistavilta videotallenteilta. Twitterissä valtuustokeskustelua käydään tunnisteella #tkuvaltuusto.

Kaupunginvaltuuston tehtävät

Kuntalain mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Valtuusto päättää:

 1. kuntastrategiasta;
 2. hallintosäännöstä;
 3. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
 4. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
 5. liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
 6. varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
 7. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
 8. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
 9. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
 10. jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
 11. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista,
 12. tilintarkastajien valitsemisesta;
 13. tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
 14. muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Seminaari 16.5.2022 klo 12.00

Asiasanat: