Liikunnan avustukset

AJANKOHTAISET

 • Liikuntalautakunta on päättänyt avustusten määrärahat vuodelle 2022. Yhteensä avustuksina tullaan jakamaan n. 1,4 miljoonaa euroa. 

  Lue lisää: Liikuntalautakunnan kokouspöytäkirja 19.1.2022
 • Liikuntalautakunta päätti vuoden 2021 jakamattomista avustuksista kokouksessaan 14.12.2021. Avustus laitetaan maksuun, kun kaikki avustusmuodon vaadittavat liitteet on lisätty hakemukseen. Liitteet tulee olla lisättynä viimeistään 14.6.22. 

  Lue lisää: Liikuntalautakunnan kokouspöytäkirja 14.12.2021

 • Vuoden 2022 avustusten hakulomakkeet avataan Turun kaupungin avustusjärjestelmään porrastetusti 1.2. alkaen. Lisätiedot löytyvät avustuskohtaisista alla olevista infoista. 

 

AVUSTUKSET LIIKUNTAAN

Liikuntalain (390/2015 § 5) mukaisesti kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle

 1. järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen

 1. tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta sekä

 1. rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Turun kaupunki tarjoaa liikuntatilat alle 20-vuotiaiden liikuntatoimintaan pääasiallisesti maksutta. Yli 20-vuotiaat voivat vuokrata liikuntatiloja käyttöönsä edulliseen hintaan. Lisäksi kaupunki vuokraa hyvinvointitoimialan tiloja ja nuorisotiloja yhdistysten käyttöön.

Turun liikuntalautakunta myöntää avustuksia liikuntatoimintaan ja -olosuhteisiin. Avustuksien tavoitteena on tukea turkulaisia liikunta- ja urheiluseuroja sekä liikuntaa järjestäviä yhdistyksiä liikuntalain mukaisesti. Tälle sivulle on koottu tiedot kaikista liikuntalautakunnan myöntämistä avustuksista, joita turkulaisten seurojen ja yhdistysten on mahdollista hakea.

 

YLEISTÄ LIIKUNTA-AVUSTUKSISTA

Liikuntalautakunta päättää vuosittain avustusperiaatteet, joissa eritellään tulevan vuoden avustuskategoriat, näiden yksityiskohtaiset sisällöt sekä hakuaikataulut. Kaupunginvaltuuston tehtyä päätöksen avustusvuotta koskevasta kaupungin talousarviosta liikuntalautakunta päättää avustusmäärärahan osittamisesta eri avustusmuotoihin. Virkahenkilöt käsittelevät avustushakemukset ja tekevät avustusperiaatteiden mukaiset päätösesitykset liikuntalautakunnalle, joka päättää lopullisesta avustusten jaosta.

Viime vuosina liikunta-avustusten määräraha on ollut noin 1,4 miljoonaa euroa vuodessa. Kaupungin liikuntatilojen käytön teoreettinen euromääräinen tuki on noin 5 miljoonaa euroa vuodessa alle 20-vuotiaiden ja 1,4 miljoonaa euroa vuodessa yli 20-vuotiaiden liikuntaan (2019).

 

LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUKSET

Avustukset toimintaan

 • Liikunta- ja urheiluseurojen toiminta-avustus – hakuajan alku ilmoitetaan myöhemmin, 31.10.2022 mennessä

 • Muun yhdistystoiminnan toiminta-avustus – hakuajan alku ilmoitetaan myöhemmin, 31.10.2022 mennessä

 • Vammaisavustaja-avustus – hakuaika 1.2.-15.11.2022

 • Tapahtuma-avustus – hakuaika 1.2.-31.10.2022 (viim. 1 kk ennen tapahtumaa) 

Avustukset olosuhteisiin

 • Avustus harjoitustilavuokrien korvaamiseen – hakuaika 1.5.-31.10.2022

 • Avustus liikuntapaikan rakentamiseen – hakuaika 1.2.-31.10.2022 (viim. 2 kk ennen projektin alkua) 

 • Avustus suunnistuskarttojen tekemiseen – hakuaika 1.5.-17.10.2022

Avustukset osaamiseen

 • Avustus valmentajien, ohjaajien ja hallinnollisen henkilöstön koulutukseen – hakuaika 1.2.-31.10.2022

 • Nuoren urheilijan stipendi – hakuaika 1.2.-15.11.2022

Kohdennetut erityisavustukset

 • Avustus Hirvensalon laskettelurinteen toiminnan tukemiseen – hakuaika 1.2.-30.9.2022

 • Kehittämis- ja tutkimustoiminta