Dokumentointi

Kysy lisää 

Nykydokumentoinnissa kerätään tietoa tämän hetken asioista ja ilmiöistä, jotka ovat usein nopeasti muuttuvia ja häviäviä. Tieto on meillä tallessa tulevia sukupolvia varten ja sitä voidaan hyödyntää sekä tutkimus- että näyttelytoiminnassa. Tallennustyö tehdään haastattelemalla ja valokuvaamalla.

Nykyajan järjestelmällistä dokumentointia on meillä tehty 1990-luvulta lähtien. Pääpaino on ollut häviävän turkulaisen tuotannon ja sen työprosessien kuvaamisessa.

Alla on luettelo Turun museokeskuksessa ja sen edeltäjässä Turun maakuntamuseossa tehdyistä nykyajan dokumentoinneista ja niihin rinnastettavista projekteista. Luettelo ei ole täydellinen.

Tietosuojasyistä emme voi julkaista verkossa kokonaisia dokumentointikertomuksia emmekä dokumentointeihin liittyvien, elossa olevien yksityishenkilöiden nimiä. Aineistoihin voi tulla tutustumaan paikan päälle museoarkistoon. Käynnistä on aina sovittava etukäteen.

Käyntiosoite: 

Kalastajankatu 4
20100 Turku

Puhelin:

kaupungin vaihde 02 330 000
02 330 000
Sähköposti: 
museokeskus@turku.fi
Asiasanat: