Hankinta kilpailutetaan avoimella hankintamenettelyllä.

Turun kaupungin nuorisopalvelut hakee ammattitaitoista ja nuorisotyön arvoihin sitoutunutta toimijaa ruotsinkielisen nuorisotilatoiminnan toteuttajaksi Turun keskusta-alueella. Hankinnan tavoitteena on alueellisen ja erityisesti ruotsinkielisen nuorisotoiminnan vahvistaminen ja kehittäminen.  

Toiminta voidaan järjestää joko Turun kaupungin osoittamissa tiloissa tai palveluntuottajan omissa keskusta-alueella sijaitsevissa tiloissa. Ensisijaisesti haetaan toimijaa, joka järjestää toiminnan omissa tiloissaan.  

Hankinta kilpailutetaan avoimella hankintamenettelyllä. Hankintailmoitus julkaistaan syys-lokakuun vaihteessa Hilma-palvelussa (hankintailmoitukset.fi) ja tarjouspyyntö on kokonaisuudessaan nähtävillä Tarjouspalvelu.fi/turku -palvelussa, jossa voi esittää kysymyksiä liittyen hankintaan ja jota kautta tulee antaa tarjoukset sähköisesti. 

Asiasanat: