Konsernihallinto

Turun kaupungin johtamisjärjestelmä on parhaillaan suuressa muutoksessa, koska Turku siirtyy pormestarimalliin kesäkuussa 2021. Muutokseen liittyen Turun hallintosääntö on uusittu kaupunginhallituksen päätöksellä 4.5.2020.

Uuden hallintosäännön mukaan kaupunginjohtajan suorassa alaisuudessa toimii konsernihallinto.

Konsernihallinto vastaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä sen konsernijaoston ja kaupunkikehitysjaoston päätöksenteon valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä avustaa kaupunginhallituksen puheenjohtajaa tälle hallintosäännössä annettujen tehtävien osalta, avustaa kaupunginjohtajaa ja kansliapäällikköä kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon johtamisessa sekä toiminnan ja talouden johtamisessa

Konsernihallinnon johtajana toimii kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen. Kansliapäällikkö vastaa konsernihallinnon toiminnan johtamisesta, kaupunginhallituksen alaisten asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Kansliapäällikkö toimii johtamisjärjestelmäuudistuksen muutosjohtajana 1.6.2021 saakka tai kunnes pormestarimalli on tullut kokonaisuudessa voimaan.

Konsernihallinnon palvelualueita ovat:

Osa-alueet on määritelty tarkemmin hallintosäännössä.

Kaavio konsernihallinnon palvelualueista.

 

Käyntiosoite: 

Turku

Puhelin:

02 330 000
02 330 000

Fax:

02 262 7229
Sähköposti: 
turun.kaupunki@turku.fi

Aukioloajat

Ma - Pe 08:15 - 16:00
Asiasanat: