Konsernihallinto

1.8.2021 astui voimaan Turun kaupungin uusi poliittinen johtamismalli ja toimielinrakenne, jossa kaupungin ylintä johtoa edustavat kaupunginjohtajan sijaan pormestari ja kolme apulaispormestaria. Turun kaupungin uusi organisaatio puolestaan aloitti toimintansa 1.6.2021.

Kaupunginvaltuuston 17.5.2021 hyväksymän Turun hallintosäännön mukaan pormestarin ja kansliapäällikön suorassa alaisuudessa toimii konsernihallinto.

Konsernihallinto vastaa kaupungin toimielinten päätöksenteon valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä avustaa pormestaria ja kansliapäällikköä kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon johtamisessa sekä toiminnan ja talouden johtamisessa.

Konsernihallinnon johtajana toimii kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen. Kansliapäällikkö vastaa pormestarin alaisuudessa konsernihallinnon toiminnan johtamisesta, kaupunginhallituksen alaisten asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Konsernihallinnon palvelualueita ovat:

Osa-alueet on määritelty tarkemmin hallintosäännössä.

Kaavio konsernihallinnon palvelualueista.

Käyntiosoite: 

Turku

Puhelin:

02 330 000
02 330 000

Fax:

02 262 7229
Sähköposti: 
turun.kaupunki@turku.fi

Aukioloajat

Ma - Pe 08:15 - 16:00
Asiasanat: