Erikoisluokat

Erikoisluokiksi sanotaan Turussa sellaisia luokkia, jotka kasvatus- ja opetuslautakunnan erityisellä päätöksellä painottavat jotain oppiainetta. Ensimmäiseltä luokalta alkavat kieliluokat ja kielikylpyluokat. Kolmannelta luokalta musiikkiluokat, matematiikkaluokka, liikuntalinja ja kuvataideluokka.

Erikoisluokille hakeminen

Erikoisluokalle hakeminen tapahtuu Turun Wilma-järjestelmässä. Jos sinulla ei ole käyttöoikeutta Turun Wilma-ohjelmaan, voit joko ladata hakulomakkeen tai ottaa yhteyttä siihen kouluun, johon olet hakemassa saadaksesi paperisen hakemuksen. Hakemukset tulee toimittaa haettuun kouluun erikseen ilmoitettavaan päivään mennessä tammikuussa.

Testaus erikoisluokille

Erikoisluokalle hakeneet kutsutaan erikseen testeihin. Erikois- ja kieliluokkien koulujen lähettämät kutsut testeihin saapuvat koteihin. Ala- ja yläkoulun liikuntalinjalle hakeneille ei kuitenkaan tule erillistä kutsua.

 

Lomakkeet

Huomioitavaa

  • Tulevat 1. luokkalaiset hakevat viimeistään 16.1.2022
  • Tulevat 3. luokkalaiset hakevat viimeistään 17.1.2022
  • Tulevat 7. luokkalaiset hakevat viimeistään 26.1.2022
  • Luostarivuoren kuvataideluokalle otetaan seitsemännellä vuosiluokalla vain pieni määrä täydentäviä oppilaita.
  • Kuvataidelinjalle hakeutuville ei tule erillistä testikutsua. Testien ajankohdat ilmoitetaan Luostarivuoren koulun kotisivuilla.

Lisätietoa