Kulttuuripalvelut maahanmuuttajille

Vapaa-aikatoimialan maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuuspalvelujen tehtävänä on edistää monikulttuurisuutta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä välittää tietoa eri kulttuureista – maahanmuuttajille Suomen kulttuurista ja historiasta sekä suomalaisille muista maista ja maahanmuuttajista. Palvelutarjonnassa on pyritty huomioimaan myös etnisten vähemmistöjen, eri kieliryhmien ja maahanmuuttajien tarpeet. Maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuuspalvelujen päätehtävät:

  • tuottaa ja koordinoida kulttuuripalveluja maahanmuuttajille niin kotoutumisen tueksi kuin oman kulttuurin vaalimiseenkin sekä tiedonvälitys eri kulttuureista ja kulttuurien kohtaamisesta
  • kulttuurien välisen dialogin edistäminen ja rasismin vastainen työ ja yhteistyö maahanmuuttajayhdistysten, ystävyysseurojen ja muiden kansainvälisyystyötä tekevien järjestöjen sekä viranomaisten kanssa

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupunki, vapaa-aikatoimiala
Kohderyhmä: 
Palveluluokittelu: