Purkamislupa ja -ilmoitus

Rakennuksen purkamiseksi tarvitaan lupa asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään. Jos purkamislupaa ei tarvita, rakennuksen purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus.

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Toimipisteet

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin ympäristötoimiala