Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Sovittelu on lakisääteinen palvelu rikosten ja riitojen aiheuttamien ristiriitojen selvittämiseen. Sovittelu on maksutonta. Rikoksen tai riidan osallisilla on mahdollisuus puolueettomien sovittelijoiden välityksellä kohdata luottamuksellisesti, selvittää asiaa, vaikuttaa itse asiansa ratkaisuun ja sopia mahdollisten vahinkojen korvaamisesta. Sovittelu voidaan toteuttaa osapuolten kesken, jotka henkilökohtaisesti ovat ilmaisseet suostuvansa sovitteluun ja pystyvät ymmärtämään sovittelun ja siinä tehtävien ratkaisujen merkityksen. Myös alle 15-v tekemiä rikoksia voidaan sovitella. Laki ei sulje pääsääntöisesti mitään rikosta sovittelun ulkopuolelle. Poikkeuksena alaikäiseen kohdistuneet rikokset, joissa uhrilla on erityinen suojan tarve. Riita-asioissa emme sovittele yritysten välisiä riita-asioita - asianosaisena oltava luonnollinen hlö. Lapsen huoltoa ja elatusta koskevissa asioissa otattehan yhteyttä lapsen kotipaikan sosiaalitoimen lastenvalvojaan.

Palveluluokittelu: 

Toimipisteet

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

Rikosten ja riitojen sovittelua tarvitseville

Aloitteen sovittelusta voi tehdä sovittelutoimistolle rikoksen tai riidan osapuoli, vajaavaltaisen huoltaja, edunvalvoja tai muu laillinen edustaja, poliisi, syyttäjä tai muu viranomainen.

Jos kyseessä on väkivaltaa sisältävä rikos, joka on kohdistunut rikoksesta epäillyn puolisoon, lapseen, vanhempaan tai muuhun heihin rinnastettavaan läheiseen, vain poliisi tai syyttäjä voi tehdä aloitteen sovitteluun ryhtymisestä.

Varsinais-Suomen sovittelutoimiston sivutoimipisteet sijaitsevat Loimaalla (Vesikoskenkatu 13), Salossa (Kirkkokatu 10 B)ja Uudessakaupungissa (Vakka-Suomenkatu 7). Sivutoimipisteissä tapaamiset vain sovitusti. Sovitteluneuvotteluja on mahdollisuus järjestää myös alueen muilla paikkakunnilla.

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu