Ruotsin kielikylpy päivähoidossa

Kerttulin päiväkodissa toimii kaksi kielikylpyryhmää, jotka ovat 5-vuotiaiden ryhmä ja ruotsin kielikylpyesiopetusryhmä. Käytössä on varhainen, täydellinen kielikylpy. Kielikylpy Kerttulissa alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää 5-vuotta.  Aloittaessaan lapset hallitsevat jo melko hyvin omaa äidinkieltään ja uuden kielen omaksuminen on mahdollista ja oppiminen tehokasta. Ryhmässä lapselle puhutaan aina ruotsia, aikuiset ymmärtävät kuitenkin lapsen äidinkieltä. Päiväkodista on mahdollista jatkaa ruotsinkielikylpy alaluokille. Lisätietoja saa päiväkodin johtajalta.

Palveluluokittelu: