Yleiskaavaan vaikuttaminen

Yleiskaavoitus

Yleiskaava on suunnitelma, jolla kaupunki ohjaa yleispiirteisesti kaupunkiympäristön ja liikennejärjestelmien kehittämistä ja sijoittumista. Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa. Yleiskaava on koko kaupungin laajuinen. Osa-yleiskaava voidaan laatia vain aluetta tai teemaa koskevaksi. Yleiskaavoitukseen voi vaikuttaa jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta tai muistuttamalla päätöksentekovaiheessa olevasta kaavasta. Kaavan vahvistamispäätöksestä voi tehdä myös kunnallisvalituksen.

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimiala

Toimipisteet

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin ympäristötoimiala