Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksu

Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta peritään asiakkaalta vain yksi asiakasmaksu, joka kattaa asiakkaan saaman palvelun kokonaisuudessaan. Asiakasmaksuun kuuluvat tukipalvelut, ateriat sekä hoiva ja huolenpito. 

Asiakasmaksuna peritään 85 prosenttia asiakkaan ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeisistä jatkuvista tai vuosittain toistuvista tuloista ja käyttövaraksi jätetään vähintään 167 euroa kuukaudessa.

Tuloista vähennetään asiakkaan todelliset asumismenot ennen maksun määräytymistä. Tuloista tehtäviin vähennyksiin otetaan mukaan lääkekulut. Lääkekustannuksina huomioidaan sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaiset lääkkeet sekä asiakkaalle määrätyt perusvoiteet, kliiniset ravintovalmisteet ja muut lääkkeet.

Muista kuin sairausvakuutuslain mukaisista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista asiakas voi saada vähennyksen silloin, kun terveydenhuollon ammattilainen on katsonut ne asiakkaan terveydelle tarpeellisiksi ja asiakas esittää asiasta todistuksen. 

Asiakkaiden lääkkeiden laskutus ohjataan Turun kaupungille. Tämä tarkoittaa käytännössä, että lääkkeet ovat asiakkaan omia, mutta Turun kaupunki maksaa lääkkeiden kustannukset. 

Maksutoimistosta lähetetään tulotiedustelu asiakkaalle/asiakkaan asioidenhoitajalle, kun päätös pitkäaikaishoidon alkamisesta on tehty. Tuloselvitykselle annetaan palautusaikaa noin kaksi viikkoa. Tarvittaessa asioidenhoitaja voi pyytää maksutoimistosta ohjeistusta sekä lisäaikaa tulojen selvittämiselle.