Terveydenhuollon maksut

Palvelumaksut

Palvelumaksuja peritään 1.7.2021 alkaen vain 18 vuotta täyttäneiltä. Hoitajien vastaanottokäynnit ovat kaikille maksuttomia. Maksua ei peritä käynneistä äitiys- ja lastenneuvoloissa tai koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa.

Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen

Terveydenhuollon asiakasmaksut

 • Terveyskeskusmaksu (ml merimiesterveydenhuolto) 20,90 €
 • Päivystysmaksu 28,70 €
 • Poliklinikkakäynti 41,80 €
 • Fysioterapia 11,60 €
 • Päivä- ja yöhoidon maksu 20,80 €
 • Kuntoutushoito 17,10 €/pv
 • Päiväkirurgian maksu 136, 90 €

Lääkärintodistukset

 • Lääkärintodistukset tai -lausunnot, joka tarvitaan asiakkaan hoidon tai kuntoutuksen saamiseksi, sairausvakuutuslain (1224/2004) 5 luvun nojalla lääkekorvauksen saamiseksi tai sellaisen lyhytaikaisen sairausloman tarpeen osoittamiseksi, jonka kesto on enintään sairausvakuutuslain 8 luvun 7 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun omavastuuajan pituinen, ovat maksuttomia.
 • Muilta osin terveydenhuollon ammattihenkilön antamista todistuksista ja lausunnoista veloitetaan 50,80 €
 • Lääkärikäynneistä peritään todistusmaksun lisäksi normaali terveyskeskuksen käyntimaksu 20,90 €
 • Ajokortin saamiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta veloitetaan 61,80 €

Suun terveydenhuolto

 • Perusmaksu, suuhygienisti 10,30 €
 • Perusmaksu, hammaslääkäri 13,30 €
 • Perusmaksu, erikoishammaslääkäri 19,50 €
 • Hammaskuva 8,50 €
 • Panoraamaröntgen 19,20 €

Poliklinikoiden maksulliset sairaanhoitajakäynnit

 • Lasten ja nuorten poliklinikka, 18–20-vuotiaiden siedätyshoitokäynnit, sarjahoitomaksu 11,60 €
 • Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, yli 18-vuotiaiden siedätyshoitokäynnit, sarjahoitomaksu 11,60 €
 • Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, sairaanhoitajan itsenäinen vastaanotto (esim. haavahoito), poliklinikkamaksu 41,80 €
 • Gastroenterologian poliklinikka, sairaanhoitajan itsenäinen vastaanotto), poliklinikkamaksu 41,80 €
 • Gastroenterologian poliklinikka, useita sairaanhoitokäyntejä vaativa ohjaus, sarjahoitomaksu 11,60 €
 • Sisätautien poliklinikka, venesektiot, kalliiden pistoslääkkeiden antaminen, lääke- ja rautainfuusiot sekä trombosyytti- ja punasoluinfuusiot, sarjahoitomaksu 11,60 €
 • Sisätautien poliklinikka, hoitajan antama pistosopetus itsenäisenä käyntinä, poliklinikkamaksu 41,80 €, sarjahoitomaksu 11,60 €
 • Geriatriset ja kuntouttavat palvelut, kotikäynti, sarjahoitomaksu 11,60 €

Muut maksut

 • Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut 11,60 €/pv
 • Lyhytaikainen laitoshoito 49,60 €
  • maksukaton täyttymisen jälkeen 22,80 €
 • Psykiatrian hoitopäivämaksu 22,80 €
 • Kotisairaanhoito
  • lääkäri tai hammaslääkäri 19,20 €
  • muu henkilö 12,20 €
 • Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa 112 €
 • Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa palveluasumisessa ja perhehoidossa 167 €
 • Maksukatto 692,00 € 
 • Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta 18 vuotta täyttäneiltä veloitamme 51,50 €

Terveyskeskusmaksusta vapautetaan ne turkulaiset asiakkaat, jotka esittävät terveysaseman toimistossa:

 • voimassa olevan toimeentulotukipäätöksen
 • Kelan tositteen työttömyysturvan peruspäivärahan tai työmarkkinatuen maksusta
 • rintama- tai rintamapalvelutunnuksen (Kela-kortissa merkintä R)
 • voimassa olevan opiskelijakortin tai oppilaitoksen voimassa olevan todistuksen opiskelusta
 • todistuksen täyden kansaneläkkeen tai takuueläkkeen määrästä
 • Kelan todistuksen siitä, että asiakkaalle maksetaan eläkkeen varhennusvähennyksen tai suhteutuksen takia pienempää kuin täyttä kansaneläkettä
 • maksukaton täyttymisen jälkeen saadun vapaakortin.

Maksuvapautuksen edellytyksenä on, että tarvittavat asiakirjat esitetään viipymättä ilmoittautumisen yhteydessä tai kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa hoitokäynnistä (Sosterla 14.1.2015 § 5).