Vammaispalvelujen ja tukitoimien hakeminen

Sähköinen asiointi

Turun sosiaalihuollon sähköinen asiointikanava Omapalvelu on uudistunut. Palvelun edellinen versio on katselukäytössä, ja siellä voi käydä tarkastelemassa aiempia tietojaan.

Tulostettavat lomakkeet

Vammaisen henkilön tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi laaditaan palvelusuunnitelma. Suunnitelman laatii vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä yhdessä vammaisen henkilön ja tarvittaessa hänen huoltajansa tai omaistensa kanssa.

Vammaispalvelujen tukitoimia tai palvelua koskeva hakemus laitetaan vireille kirjallisesti. Hakemukseen tulee liittää terveyskeskuslääkärin lausunto sekä tarvittaessa muita asiantuntijalausuntoja ja selvityksiä.

Sähköiseen hakemukseen kirjaudutaan omilla pankkitunnuksillaan. Vaadittavat liitteet voidaan joko liittää sähköiseen hakemukseen tai toimittaa erikseen postitse

Vammaispalveluja koskevat hakemukset tulee tehdä etukäteen, esim. ennen asunnon muutostöiden aloittamista.

Sosiaalityöntekijöille voi varata ajan tai sopia kotikäynnistä puhelinaikana ma - ke ja pe klo 9.00 - 10.00. Heiltä saa myös lisätietoa palveluista ja niiden hakemisesta.

 

Vammaispalvelujen tukitoimia tai palvelua koskeva hakemus laitetaan vireille kirjallisesti. Hakemukseen tulee liittää terveyskeskuslääkärin lausunto sekä tarvittaessa muita asiantuntijalausuntoja ja selvityksiä.Sosiaalityöntekijä tai palveluohjaaja sopivat ensimmäisellä kerralla joko toimisto- tai kotikäynnin, jonka aikana kartoitetaan asiakkaan tarve laatimalla palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelmaan kirjataan ne palvelut, joihin asiakas on oikeutettu.