Tilapäishoitoa vammaisille henkilöille

Tilapäishoito on tarkoitettu

 • Omaishoidon tuen vapaiden toteuttamiseksi.
 • Kehitysvammaisille lapsille ja nuorille.
 • Palvelulla tuetaan kotona asumista sekä perheen jaksamista, kun erityislapsen tai pitkäaikaissairaan lapsen hoito ja huolenpito on erityisen vaativaa ja sitovaa.
 • Tilapäishoidon määrä ja toteuttamistapa perustuvat yksilölliseen palvelutarpeen arvioon perheen kokonaistilanne huomioiden.
 • Vaihtoehtoina ovat mm. kaupungin oma yksikkö Koskikoti, perhehoito ja ostopalveluyksiköt.

Miten palvelua haetaan?

 • palvelutarpeen arviota varten tarvitaan:
  • alle 6 kk vanha lääkärilausunto tai voimassa oleva kuntoutussuunnitelma
  • hakemuslomake (Kehitysvammapalveluhakemus)
 • lisätietoa palveluohjaajilta, p. 040 630 5974 ma - ti, to klo 9 - 11 ja ke 13 - 14