Kotiutustiimin maksut

Kotikuntoutustiimin toiminnasta peritään asiakasmaksuja samalla tavalla kuin muusta tilapäisestä kotisairaanhoidosta (1.1.2022 alkaen):

  • jos kotikäynnillä on mukana lääkäri, maksu käyntikerralta on 19,20 euroa 
  • muun henkilökunnan suorittama kotikäynti maksaa 12,20 euroa 

Maksua voidaan periä kuitenkin enintään kahdelta käynniltä vuorokaudessa. Kotiutustiimin palvelu sisältyy maksukattoon (1.1.2022 alkaen).

Maksu peritään:

  • jos henkilö on jatkuvan ja säännöllisen kotipalvelun piirissä ja saa tilapäisesti lisäksi kotiutustiimin palveluja (näin myös kotisairaalassa)
  • jos henkilö on kotisairaalapalvelun piirissä (kotona annettava erikoissairaanhoito), kuitenkin enintään kaksi käyttömaksua vuorokaudessa.

Maksua ei peritä:

  • jos henkilö on jatkuvan ja säännöllisen kotisairaanhoidon piirissä
  • jos henkilö on toimeentuloasiakas
  • jos on sotaveteraani tai sotainvalidi

Muista asiakasmaksuista löytyy lisätietoa alla olevasta linkistä.