Ilmoitus vaaratilanteista

Tavoitteenamme on potilasturvallisuussuunnitelman mukainen turvallinen ja vaikuttava hoito. Edistämme potilasturvallisuutta yhteistyössä potilaan ja omaisten kanssa.

Potilas tai omainen voi tehdä HaiPro-järjestelmän kautta ilmoituksen itse kokemastaan haitta- tai vaaratapahtumasta. Ilmoituksessa voi kertoa tapahtumasta vapaamuotoisesti ja tehdä lisäksi kehittämisehdotuksia.

Ohjaamme palautteen käsiteltäväksi siihen yksikköön, jota se koskee.

Ilmoittamisen yhteydessä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteen, jotta voimme tarvittaessa kysyä potilaalta tai omaiselta lisätietoja tapahtumasta. Ne potilaat tai omaiset, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa, saavat vastauksen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen käsittelyn jälkeen.

Potilaan antamaa palautetta käytetään yksiköiden ja koko organisaation toiminnan kehittämisessä.

Hoitoon tai kohteluun liittyvät asiakas- ja potilaspalautteet voitte antaa Paikalla-palautejärjestelmässä tai täyttämällä toimipisteistä löytyvän lomakkeen.