Palautteet ja asiakastyytyväisyys

Asiakaspalautteet hyvinvoinnin palvelukokonaisuudessa

Turun kaupunkistrategian yhtenä periaatteena on asukas- ja asiakaslähtöisyys, joka näkyy hyvinvoinnin palvelukokonaisuudessa asiakkaan kunnioittamisena, asiakkuuksien tunnistamisena, nopeina reagointeina ja joustavuutena sekä toimintaympäristön aktiivisena kehittämisenä.

Turun kaupungin hyvinvoinnin palveluista voi antaa suoraa palautetta internetissä toimivan kaupungin palautepalvelun kautta. Palautetta voi antaa myös asiakaspalautelomakkeilla, joita on saatavilla hyvinvointitoimialan toimipisteistä. Kaikki palautteet kirjataan sähköiseen palautepalveluun.  

Palautepalvelua voi käyttää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Palautepalvelun kautta otetaan vastaan kiitoksia, moitteita, ehdotuksia, kysymyksiä ja kommentteja toimintatapoihin kaikista hyvinvoinnin palveluista. Kaikkiin palautteisiin vastataan asiakkaan toiveen mukaisesti sähköpostitse tai puhelimitse. Tietoturvasyistä palautteisiin ei tule kirjoittaa arkaluonteista tietoa, kuten henkilötunnuksia tai pankkitilin numeroa. Hyvinvoinnin palveluista annettuja palautteita ei julkaista.

Palautepalvelun kautta ei voi hoitaa seuraavia toimintoja:

  • perua varattua lääkärin, hoitajan tai sosiaalityöntekijän vastaanottoaikaa
  • antaa palautetta laboratorion, röntgenin, seudullisen yhteispäivystyksen, ensihoidon tai psykiatrian palveluista - nämä palautteet tulee antaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palautepalveluun.

Terveysasemilla ja suun terveydenhuollossa seurataan asiakastyytyväisyyttä myös reaaliaikaisesti odotustilojen palauteautomaattien kautta.

Kaupungin laskuihin tai maksuihin liittyvissä asioissa pyydetään ottamaan yhteys laskussa mainittuun yhteyshenkilöön tai -numeroon.

Asiasanat: